Kalender

Kalenderen gir oversikt over publikumsarrangementer i Nasjonalbiblioteket.
For oversikt over bibliotekfaglige arrangementer se Kalender bibliotekutvikling .

24

mai

Opplysning, lesere og offentlighet - trykkekulturen i Norge på 1700-tallet

 

Nasjonalbibliotekets bokhistoriske seminar 2016

Kl. 09.30—15.30

Ved utgangen av 1700-talllet var det etablert boktrykkerier i alle de fire norske stiftsbyene. Aviser, tidsskrifter, teaterscener, musikalske selskaper, sosiale klubber, patriotiske selskaper og leseforeninger var blitt deler av en ny mangfoldig offentlighet. Fremdeles var Gud og kongen felles referanseramme for en jevnt økende publiseringsaktivitet. Imidlertid var metropolen København det dominerende sentrum for kultur og vitenskap i tvillingriket Danmark-Norge, og uomgjengelig for alle som ville ha noe på trykk. I hvilken utstrekning kan vi snakke om en egen norsk bokkultur på 1700-tallet? Dette og andre spørsmål ønsker vi å belyse nærmere på dette seminaret.

Last ned programmet her

Påmelding innen 18. mai.

Kontaktperson: Anne Eidsfeldt

I forbindelse med seminaret vil det onsdag 25. mai arrangeres en workshop i eldre bokbind. Les mer om det her.