15

nov

"Håndplukket – på utflukter i billedarkivet." En forelesningsdag om bildet av dyr og natur i arkiv og samlinger

 

Tid: Lørdag 15. november kl. 10.00–13.00
Sted: Nasjonalbiblioteket i Oslo, Henrik Ibsens gate 110
Husk: Påmelding , innen onsdag 12. november

 "Cut-out". Foto: Christine Sjöberg.

Fotografi har en sentral funksjon i bildearkivene. De leses ofte som dokumenter om kulturer og samfunn som en gang har vært, men kan også fortelle om menneskers private hendelser fra en annen tid. Handplockat – på utflykter i bildarkiveter tittelen på en bok som ble utgitt i 2013 og en utstilling som vises i Oslo Prosjektrom  i perioden 30. oktober–16.november 2014. I boken og utstillingen møter vi seks kunstnere og fotografers reiser inn i billedsamlinger. Idéen om fotografier som absolutte sannhetsbærere settes til side og isteden trer høyst personlige og subjektive fortellinger frem. Felles for kunstnerne er at de arbeider med materiale som berører forestillinger om mennesker, dyr og natur samt relasjonen mellom dem. Samtidig stiller de spørsmål om det moderne samfunnet og fotografiets samtidige, men også historiske rolle. Kunstnerne endrer de fotografiske arkivenes tradisjonelle form og lar nye fortellinger oppstå. Handplockat – på utflykter i bildarkivet anskueliggjør hvordan arkivenes sammensetninger inneholder strukturer og hierarkier, såvel som historiske skildringer. 

I tillegg til fotoboken og utstillingen arrangeres det en forelesningsdag i Nasjonalbiblioteket i Oslo. Forelesningene er et samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og MIFA med støtte av Nordisk Kulturfond .

Program:

  • 10.00: Velkommen til bildearkivet. Seksjonsleder Arthur Tennøe, Nasjonalbiblioteket
  • 10.10: Detaljer. Montasjer. Blikk for arkivbilder. Arthur Tennøe
  • 10.30: "Håndplukket – på utflukter i billedarkivet" boken, prosjektet og produksjonen. En panelsamtale med kunstnere og forskere representert i boken. Ledes av Moa Goysdotter, Fil. dr. i kunsthistorie og visuelle studier universitetet i Lund. Boken Handplockat – på utflykter i bildarkivet ble i 2013 nominert til priset årets fotobok av Svenska Fotografers Förbund. Den kombinerer kunstfotografi med undersøkelser av billedarkiv. Fotografer og billedkunstnere samarbeider på et tverrvitenskapelig sett både med naturfaglig og samfunnsvitenskapelig forskning. Deltagere: Kunstnere/fotografer Christine Sjöberg, Lars Dyrendom, Hendrik Zeitler, Frøydi Laszlo og Frida Klingberg, kjønnsforsker Anna Samuelsson.
  • 11.30: Pause med enkel servering
  • 11.50: Zoombies i naturens teater
    Anna Samuelsson er forsker ved Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. I 2008 disputerte hun med avhandlingen I naturens teater der samtidige naturhistoriske utstillinger og filmer ble analysert i kultur- og miljøsosiologiske perspektiv. I det pågående prosjektet Zoombies och Nature Morte undersøkes det hvordan dyrs og menneskers kropper har vært utstilt i naturhistoriske museer i perioden 1800–2008, og hvordan det kan tolkes i sosial-, kultur- og idéhistorisk kontekst.
  • 12.30: Spørsmål og avslutning

Arrangementet er gratis.  Påmelding gjør du her innen onsdag 12. november. 

Samlingen Nettsidene