With a little help from my friend…
09. oktober 2013

–What kind of weather will there be tomorrow? spør Robin Christopherson sin mobiltelefon, og får raskt svar om å legge igjen paraplyen hjemme.

Via en liten app lastet ned på mobiltelefonen får han ikke bare vite hva slags vær som er i vente neste dag, men kan også lese inn en tekst på engelsk, og få den i retur på norsk rett etterpå. «I sit in the cafeteria in the National Library, leser Robin inn i mobiltelefonen, “Jeg sitter i kafeen på Nasjonalbiblioteket” lyder det straks tilbake på feilfritt norsk.

Smartelefonen er blitt et viktig hjelpemiddel for Robin Christopherson, som den har blitt det for mange andre blinde, svaksynte og ulikt hjelpetrengende i UK. På den Nordiske konferansen om språk og teknologi i Nasjonalbiblioteket er det nettopp språkteknologiens betydning for næringsliv og samfunnsutvikling som settes under lupen.

Robin Christopherson er sjef for digitale løsninger i AbilityNet, et selskap som legger til rette for at folk med ulike funksjonshemninger skal få bedre livskvalitet og kanskje også få mulighet til å fungere i arbeidslivet. Svaksynhet, muskelsykdommer, kraftig dysleksi og ikke minst det utbredte problemet med «musearm» er noen av utfordringene AbilityNet møter og etter beste evne prøver å legge til rette for. Målet er bedret livskvalitet og flere ut i jobb.

–Teknologien er på mange måter kommet langt og utviklingen skjer fort, sier Robin. –Visste du for eksempel at google glasses har utviklet  et program for autister som gir tilbakemelding om folks reaksjoner og følelser?

Økte hjelpemidler til tross er det likevel vanskelig for folk med nedsatt funksjonsevne å få jobb i UK. –I et anstrengt arbeidsmarked regner vi med at rundt 75 % av de funksjonshemmede står uten jobb, forteller Robin.

Her til lands er det fortsatt talegjenkjenningsprogrammet Dragon Naturally Speaking som blir benyttet av mennesker som av ulike grunner ikke kan bruke tastaturet på pc’en og som må kommunisere ved å snakke med datamaskinen. Programmet er på engelsk, eller på et av de andre verdensspråkene, noe som gir klare begrensinger i forhold til norske brukere.

Dragon Naturally Speaking har sammen med NAV sett på mulighetene til å tilpasse talegjenkjenningsprogrammet til norsk. Programteknologien er godt utviklet og via Språkbanken er mye av språkmaterialet blitt gjort tilgjengelig. En av de største utfordringene nå er å skaffe finansiering til arbeidet.

Den Nordiske Konferansen om språk og teknologi på Nasjonalbiblioteket ble arrangert i  forbindelse med språkåret 2013 i  samarbeid med Norges forskningsråd og Næringslivets hovedorganisasjon (NHO).

Samlingen Nettsidene