Vinteren på Nasjonalbiblioteket
11. oktober 2016

Toril Moi jakter på det norske hos Aasmund Olavsson Vinje. Hanne Ørstavik og Sturla Stålsett diskuterer juleevangeliets aktualitet. Knut Reiersrud og KORK fremfører nyskrevne melodier til gamle ballader, Per Martinsen forteller om tidlig norsk techno og jazzmusiker Arve Henriksen går tett på sin kvenske musikkarv.

Nasjonalbibliotekets vinterprogram strekker seg fra middelalderhistorie til åttitallets nybrottsarbeid i norsk elektronika, sier programsjef Eline Skaar Kleven om programmet som lanseres i dag.

Kleven trekker fram formidlingen av norske middelalderballader som et høydepunkt i vinter: – Ballader som «Draumkvedet», «Bendik og Årolilja» og «Kråkevisa» kan fortelle mye om hva vanlige folk var opptatt av i middelalderen; hvordan vi levde, tenkte og ikke minst hva vi lot oss underholde av.

De muntlige overleveringene er nå samlet og skrevet ned av Nasjonalbiblioteket i tolv bind med melodier, tekster og biografier. – Det er et imponerende og viktig arbeid som vi ønsker at så mange som mulig skal få ta del i, fortsetter Kleven. I tillegg til utstilling og program i Nasjonalbiblioteket på Solli plass, presenterer vi musikken og historiene på en konsert sammen med Kringkastingsorkesteret (KORK) og noen av våre fremste folkemusikere.

Knut Reiersrud, Kirsten Bråten Berg og Gunnhild Sundli er blant artistene på konserten i Store Studio hos NRK den 23. november, og Aslak Sira Myhre er programleder. Konserten vises også på NRKs program «Hovedscenen» i desember. Utstillingen «Piri mitt mitt parian» vises på Nasjonalbiblioteket fra 22. november til 14. januar 2017.

Foredrag- og bokserien «Fortidens folkelesning» har blitt et svært populært innslag på Nasjonalbibliotekets program. Toril Moi er en av Norges fremste internasjonale litteraturforskere, og har nå lest Aasmund Olavsson Vinje. Forfatteren og journalisten står bak flere høydepunkt i norsk litteratur, men er for mange i dag et navn kun forbundet med nynorskens vekst. Moi kommer til Oslo lørdag 10. desember.

Hanne Ørstavik og Sturla Stålsett har begge et nært forhold til juleevangeliet, fra ulike ståsteder som forfatter og prest. De nærmer seg fortellingens budskap og aktualitet den 2. desember, i forbindelse med at Nasjonalbiblioteket viser historien slik den ble tegnet i en bønnebok fra 1490-tallet.

Utstillingen «Sansen for det moderne. Sigbjørn Obstfelder 150 år» åpnet tidligere i høst og kan sees fram til 3. desember. Tore Rem, Per Buvik, Vigdis Hjorth, Finn Skårderud, NyNorsk Messingkvintett og Laila Goody er blant gjestene på utstillingsprogrammet.

Flere arrangementsrekker fortsetter fra tidligere i høst. I serien om språkhistorie ser direktør for Språkrådet Åse Wetås, historiker Erling Sandmo og flerenærmere på reformasjonstiden og nasjonsbyggingen rundt 1814. Jana Winderen og Per Martinsen (Mental Overdrive) er blant gjestene i serien om norsk elektronisk musikkhistorie. Og i rekken av norske artister som har gravd dypt i Nasjonalbibliotekets folkemusikkarkiv, har turen kommet til jazzmusikeren Arve Henriksen som fremfører egne tolkninger av den kvenske musikkarven.

Samtale med Jan Erik Vold, Synne Corell og Victor Lind om et unikt bilde fra jødedeportasjonen i Norge, 100-årsmarkering av trekkspilleren Kåre Korneliussen og slektsforskningsdag med Knut Kjeldstadli kan også nevnes blant arrangementene man helt gratiskan få med seg på Nasjonalbiblioteket før jul. 
 
Se hele program her.

samlingen nettsidene