Utvikling av folkebiblioteksektoren
10. desember 2013

Nasjonalbiblioteket har på oppdrag fra kulturdepartementet skrevet et notat med forslag til hvordan staten kan bidra til utviklingen av folkebibliotekene.

Samlingen Nettsidene