Utstillingskataloger: Munch 150 år
12. desember 2013

12. desember er det 150 år siden Edvard Munch ble født. I forbindelse med jubileet stiller Nasjonalbiblioteket ut kataloger fra Munchs utstillinger - alt fra små gulnede blad fra1880-tallet til digitaliserte utstillingskataloger fra vår tid.

Edvard Munch debuterte som maler i 1883 i Kristiania, var svært produktiv og deltok på en rekke utstillinger i inn- og utland. Katalogene er en verdifull kilde til kunnskap om Munch, hans liv og kunst.

Utstillingskatalogene fra Edvard Munchs egen levetid, viser kunstverkene etter hvert som de ble malt, og hvilke av hans bilder som hadde mest appell i samtiden. Hver generasjon har tolket Edvard Munchs kunst inn i sin tid, og katalogene viser at verkene er blitt presentert ut fra ulike temaer og synsvinkler.

Du kan se katalogene i utstillingshallen i 2. etasje i Nasjonalbiblioteket i Oslo frem til 18. januar 2014

samlingen nettsidene