Toril Moi blir forsker i Nasjonalbiblioteket
09. desember 2016
Av: Nikolaj Blegvad
 

Nasjonalbiblioteket har engasjert professor Toril Moi som forsker II for å forske på, utforske og formidle Nasjonalbibliotekets samling.

– Toril Moi er en original forsker og tenker, og har en helt særegen evne til å formidle, langt utenfor det litteraturvitenskaplige miljøet.  Hennes posisjon i internasjonal litteraturvitenskap er helt unik. Å få henne som forsker hos oss er et stort løft for Nasjonalbiblioteket som forsknings- og formidlingsinstitusjon, sier direktør Aslak Sira Myhre. 

Ansettelsen av Moi er en del av Nasjonalbibliotekets satsning på forskning, og på å utvikle og gi nye perspektiver til kunnskapen om samlingen. Tidligere er professor Erling Sandmo blitt tilknyttet i en lignende stilling.

– Toril Moi var en pioner innenfor feministisk litteraturteori på 80-tallet, og hun har en selvfølgelig plass i fagets historie. At hun nå velger å vende blikket mot Norge og bruke litt av sin tid på Nasjonalbiblioteket, er jeg både stolt og glad for, avslutter Sira Myhre.

Allerede førstkommende lørdag kl. 14 kan du møte Toril Moi i Nasjonalbiblioteket. Hun har lest Aasmund Olavsson Vinje for første gang, og holder foredrag om hva hun har funnet. Hva forteller Vinje oss om det norske? Kjenner vi oss fremdeles igjen i folket og landet han skriver om? Foredraget er en del av Nasjonalbibliotekets serie «Fortidens folkelesning» og utgis som bok samme dag.

Toril Moi (f. 1953) er James B. Duke professor i litteratur og romanske språk, professor i engelsk, teaterstudier, og filosofi ved Duke University i North Carolina og leder for Center for Philosophy, Arts, and Literature ved Duke. Boken Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory fra 1985 regnes som en av de sentrale tekstene innen feministisk litteraturteori og er oversatt til 11 språk. I 1999 ga hun ut essaysamlingen What Is a Woman? (gjenutgitt i 2005 som Sex, Gender, and the Body). Hennes mest kjente studier er Simone de Beauvoir: The Making of an Intellectual Woman fra 1994 og Henrik Ibsen and the Birth of Modernism: Art, Theater, Philosophy fra 2006. I mai 2017 utgir hun boken Revolution of the Ordinary: Literary studies after Wittgenstein, Austin, and Cavell på Chicago University Press.

Moi er engasjert i 20 prosent stilling i en periode på fem år. Hun tiltrer 1. januar 2017.

For ytterligere informasjon og intervjuforespørsler, kontakt:
Presseansvarlig Nina Bræin, e-post: nina.brain@nb.no , telefon: 23 27 62 14, mobil: 95 15 09 12

samlingen nettsidene