Tilskudd til tegnspråkbøker
09. november 2012
Av: Merethe Myrvang
 

Nasjonalbiblioteket utlyser midler til produksjon av tegnspråkbøker på DVD for 2013.

Midler til produksjon av tegnspråkbøker fastsettes hvert år over statsbudsjettet. Midlene blir lyst ut slik at produksjonsmiljøer med kompetanse innen tegnspråk kan søke om støtte til produksjon av tegnspråkbøker på DVD.

Formål
Formålet med tegnspråkbøkene er å skape leselyst hos døve barn, og dermed øke deres lesekompetanse. Det bør derfor være en sammenheng mellom tegnspråkbøkene og annen tilgjengelig litteratur. Vi ønsker en variert produksjon av tegnspråkbøker.

Hva gis det tilskudd til?
Det gis tilskudd til produksjon av tegnspråkbøker på dvd. Bøker for barn i skolealder (grunnskolen og videregående skole) vil bli prioritert. Når det gjelder krav til nye produksjoners innhold, form og andre kvaliteter ønsker vi både oversatte bøker fra norsk og tegnspråkbøker direkte basert på tegnspråkkultur. Det kan eksperimenteres med både noveller og bildebøker, og veksling mellom tekst og levende bilder. Tegnspråkbøkene skal gi grunnlag for opplevelse, engasjement, kunnskap og informasjon via tegnspråket. Det gis støtte til produksjon av litteratur til fritidslesning. Tegnspråkbøkene må ha lydspor med innlest tekst for hørende, og helst norsk teksting. Det blir lagt vekt på markedsføring. Videre forutsetter vi at produksjonen følger de gjeldende standarder for tilgjengelighet for å gjøre produktene så universelt utformet som mulig. Det gis kun tilskudd til nye produksjoner, og ikke til overføringer fra VHS til DVD, eller til produksjoner som allerede er tilgjengelige på Internett.

Hva gis det ikke tilskudd til?
Det gis ikke støtte til kopiering av kassetter ut over en forutsetning om levering av et visst antall gratiseksemplarer. Det gis ikke støtte til læremidler.

Hvordan søke?

Benytt søknadsskjemaet i den elektroniske søknadsportalen

  • Søknadene vurderes og innstilles av et utvalg hvor både døve- og bibliotekmiljøene er representert.Spørsmål i forbindelse med utlysningen kan rettes til Nasjonalbiblioteket, Sekretariatetfor bibliotekutvikling, sbu@nb.no eller telefon 81001 300.

Søknadsfrist er 31. desember 2012

Samlingen Nettsidene