Stor oppslutning om tesaurus-seminar på Nasjonalbiblioteket
02. mai 2014
Av: Oddrun Ohren
 

Den 30. april 2014 ble det avholdt et heldagsseminar for å diskutere behovet og muligheten for å få på plass et generelt emneordssystem på tesaurusform i Norge. Seminaret ble arrangert i samarbeid med Universitetsbiblioteket i Oslo. Temaet vakte stor interesse – hele 90 ansatte fra over 30 bibliotek og andre institusjoner deltok.

Nasjonalbiblioteket (NB) og Universitetsbiblioteket i Oslo (UBO) har nylig startet et forprosjekt for å utrede hva det vil innebære å etablere en generell tesaurus med utgangspunkt i  UBOs Humord , og seminaret inngikk som en del av dette. Hensikten var dels å informere om forprosjektet, dels å innhente synspunkter og innspill fra deltakerne. Arrangementet henvendte seg til alle med interesse for kunnskapsorganisasjon, men med spesiell adresse til fagbibliotek.

Om prosjektet

Bakgrunnen for det ovennevnte forprosjektet er at Nasjonalbiblioteket nylig har analysert sine framtidige behov når det gjelder emnebeskrivelse og konkludert med at tesaurusen Humord, som brukes av flere universitetsbibliotek, vil danne et godt utgangspunkt når det gjelder emneord. For å utrede dette nærmere ble det foreslått å utføre et forprosjekt, som søker å konkretisere hva slags emneordssystem som er målet, hva som må gjøres for å oppnå dette, og hvilke ressursmessige og faglige konsekvenser dette har.

UBO, som koordinator og hovedansvarlig for Humord, er på sin side interessert i at tesaurusen utvides til å dekke flere fagområder og videreutvikles i et utvidet samarbeid med andre institusjoner.
På dette grunnlag besluttet NB og UBO å gjennomføre forprosjektet i samarbeid. Prosjektet er nylig startet, og skal etter planen være ferdig til årsskiftet.

Samlingen Nettsidene