Statsbudsjett 2014
15. oktober 2013
Av: Ingjerd Skrede
 

Nasjonalbibliotekets ramme økt med 14.8 millioner.

I forslag til Statsbudsjett for 2014  er Nasjonalbibliotekets ramme økt med 14.8 millioner.

Også i 2014 foreslås det en økning i Nasjonalbibliotekets budsjettramme. Økningene er kommet på de områdene Nasjonalbiblioteket har bedt om. Utviklingsmidler for oppfølgingen av målsettingen om å gjøre bibliotekene til aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner og midler til styrket satsing på utvikling av digitalt bibliotek. I tillegg er det tilført midler for å kompensere for kostnadene ved overføring av noteforlagsvirksomheten i tidligere MIC og de kommende overføringen av Norsk Jazzarkiv og Norsk visearkiv til Nasjonalbiblioteket.

– Forslaget gir Nasjonalbiblioteket rammer til å videreføre dagens arbeid og prioriteringer i 2014, sier nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein og peker spesielt på at hun er glad for styrkingen av utviklingsmidlene til bibliotek.  

Samlingen Nettsidene