Samisk jubileumsutstilling til bibliotek over hele landet
02. februar 2017

Det samiske jubileet, Tråante 2017, blir snart synlig i bibliotek over hele landet gjennom en plakatutstilling fra Nasjonalbiblioteket.  Arrangementer med samisk film og joik, en ny utgave av Samisk bibliografi og en storstilt digitalisering av samisk materiale er også med i Nasjonalbibliotekets jubileumsmarkering.

– Nasjonalbiblioteket gjør et svært viktig arbeid med å dokumentere, bevare og formidle samisk kulturarv som del av vår felles kulturarv. Det er flott at Nasjonalbiblioteket synliggjør dette arbeidet ved å delta i markeringen av 100-årsjubileet for samenes første landsmøte, et jubileum som nettopp skal formidle kunnskap om samene, samisk kultur og historie til samene selv og befolkningen for øvrig, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Nasjonalbiblioteket har utformet en plakatutstilling til bibliotek som ønsker å feire 100-årsdagen for det første samiske fellesmøtet i Norge. Nå strømmer bestillingene inn.

– Det har vært stor pågang fra bibliotekene etter at vi sendte ut tilbudet, så svært mange vil snart kunne se plakatutstillingen i sitt lokale bibliotek, sier utstillingsansvarlig ved Nasjonalbiblioteket Marte-Kine Sandengen. 

Utstillingen består av plakater som forteller om samisk kulturhistorie og bakgrunnen for det samiske jubileet. I tillegg presenteres en fotoskatt fra Nasjonalbibliotekets samling – et utvalg fotografier tatt av fotograf og journalist Elisabeth Meyer under en reise til Kautokeino på 1940-tallet.

– Plakatene kan fungere som en selvstendig utstilling eller som et bakteppe for å vise frem samisk materiale fra bibliotekenes egne samlinger, sier Sandengen.

Alle norske folkebibliotek, fag- og forskningsbibliotek kan bestille utstillingen kostnadsfritt fra Nasjonalbiblioteket. 

Samisk bibliografi
I jubileumsåret ferdigstiller Nasjonalbiblioteket en ny utgave av Samisk bibliografi som dekker Norge, Sverige, Finland og Russland. Bibliografien gir en oversikt over det som er utgitt på samisk og om samiske forhold i disse landene. Bøker, tidsskrifter, tegneserier og musikk er noe av det som kan søkes opp i bibliografien.

Historisk materiale tilgjengeliggjøres
Det samiske språket, historien og kulturen er dokumentert med et rikholdig materiale i Nasjonalbibliotekets samling – i form av bøker, fotografier, illustrasjoner, postkort, gamle kart, håndskrevne manuskripter og historiske lydopptak av joik. I forbindelse med jubileet vil store deler av det samiske materialet digitaliseres og gjøres tilgjengelig for et større publikum.

Lyden av joik og samisk filmseminar
Nasjonalbiblioteket markerer også jubileet med flere arrangementer i Oslo. I samtalen «Lyden av joik» 17. februar, møtes fagfolk og utøvere for å snakke om en av de eldste vokaltradisjonene i Europa. På fagseminaret «Samiske filmkulturer» 27. februar, ser filmskapere og forskere på hvilke faktorer som har formet den samiske filmproduksjonen og -kulturen.

Bildet øverst viser en kollasj av plakatutstillingen. Hver enkelt plakat kan lastes ned her.

Samlingen Nettsidene