Samarbeidet mellom Nasjonalbiblioteket og Kortfilmfestivalen styrkes
02. juni 2014

Nasjonalbiblioteket og Kortfilmfestivalen har et felles ønske om å skape stabile rammer for formidling av norsk filmhistorie, og har inngått en treårig samarbeidsavtale om filmhistoriske program under festivalen. Årets samarbeidsprosjekt er Kvinnefortellinger – novellefilm av kvinnelige regissører 1967–1983

Fra Anja Breiens Vokse opp (1967), foto: Nasjonalbibilioteket

Kortfilmfestivalen i lang tid har samarbeidet med Nasjonalbiblioteket om å sikre tilvekst av nye produksjoner som skal pliktavleveres.
 
– Kortfilmfestivalen er av stor betydning for Nasjonalbibliotekets arbeid med å samle inn, bevare og formidle norsk kortfilm og dokumentarfilm, sier avdelingsdirektør Jon Arild Olsen i Nasjonalbiblioteket. – Vi har derfor inngått en avtale om et årlig retrospektivt filmprogram under festivalen med utgangspunkt i Nasjonalbibliotekets samling. Samarbeidet vil styrke formidlingen av historisk kortfilm og dokumentarfilm produsert i Norge, sier Jon Arild Olsen.
 
Daglig leder i Kortfilmfestivalen, Anita Svingen er også glad for det utvidede samarbeidet: – Kortfilmfestivalen og Nasjonalbiblioteket har hatt en god og tett dialog på en rekke områder i mange år. Vi er glade og stolte over at Nasjonalbiblioteket vil være vår samarbeidspartner på filmhistorisk program, hvor de er enestående i sin samling og kunnskap.
 
Kvinnefortellinger
Spesialprogrammet Kvinnefortellinger – novellefilm av kvinnelige regissører 1967–1983 er årets filmhistoriske samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og Kortfilmfestivalen. På slutten av 1960-tallet og begynnelsen av 1970-tallet ble novellefilmer av norske, kvinnelige filmregissører fremtredende – regissørene fikk mulighet til å skildre livet sett med egne øyne. – Filmene fra årene mellom 1967–1983 var preget av en realisme filtrert gjennom en poetisk optikk, sier professor Gunnar Iversen, som sammen med to av regissørene som den gang ledet an, Anja Breien og Vibeke Løkkeberg, vil kaste lys over hvilken betydning novellefilmen har hatt for kvinners deltakelse i den norske filmbransjen. Filmene Vokse opp av Anja Breien, Ukeslutt av Laila Mikkelsen, Regn av Vibeke Løkkeberg og Du er ikke alene av Eva Dahr og Eva Isaksen vil alle vises i programmet.
 
Kortfilmfestivalen går av stabelen 12. til 17. juni.

Samlingen Nettsidene