SLQ nr 2 2013: Library Space
01. august 2013
Av: Nasjonalbiblioteket
 

Sommerutgaven av Scandinavian Library Quarterly handler om det fysiske bibliotekrommet. Her finner du eksempler på hvordan dagens bibliotekrom planlegges og utformes, både i nye bygg og i videreutvikling av gamle lokaler. Mangfold, fleksibilitet og interaktivitet mellom arkitekter, brukere og de som jobber i biblioteket er nøkler til et godt resultat.

Fra Norge presenteres det nye realfagsbiblioteket på Blindern og prosjektet “Bibliotekrom Troms”

Les sommerutgaven av SLQ og kom gjerne med innspill og kommentarer på SLQs nye facebookside .

God lesing!

samlingen nettsidene