Røde faner og flammende taler: 1.mai-materiale fra Nasjonalbibliotekets samling
01. mai 2014

1. mai er arbeidernes internasjonale kampdag, og har blitt feiret i Norge siden 1890, med demonstrasjonstog og taler. I Nasjonalbibliotekets samling finner du mye materiale knyttet til denne dagen.

I mellomkrigstida var plakaten et viktig kommunikasjonsmiddel for arbeiderbevegelsen. «Vi mønstrer 1.mai, for målet: Norge for folket» heter det på denne plakaten fra 1936 utgitt av Det norske arbeiderparti for å mobilisere foran markeringen av dagen dette året. Plakaten inngår i Nasjonalbibliotekets samling av politiske plakater, og er er et godt eksempel på funkisdesign, som Haakon Lie fremhevet som forbilledlig i «Håndbok i agitasjon og propaganda» fra 1934.

Du kan se flere plakater i nettutstillingen "Propaganda! Russiske og norske plakater 1920-1939" . Det ble også laget en bok i forbindelse med denne utstillingen.

1. mai i radioen
NRKs historiske radioarkiv inneholder også mye 1.mai-relatert materiale. Hør for eksempel reportasjen fra Festningsplassen i Oslo i 1938 med taler av blant andre Oslos viseordfører Einar Gerhardsen og statsminister Johan Nygaardsvold. Vi kan også dra til Bergen og få noen inntrykk fra feiringen der , og vi kan høre statsråd Oscar Torp sin tale .

Fra 1939 kan vi lytte til referat fra 1. maitoget fra tårnet i Vår Frelsers Kirke , som vi siden 1950 kjenner som Oslo Domkirke. Under krigen holdt  Martin Tranmæl tale fra London 1. mai 1941 . Til slutt kan vi sammen med Tor Jacobsen og gruvearbeider Ingvald Holmen se tilbake på 1. maifeiringene i Valnesfjord, Sulis og Rana i mellomkrigstida.

 

 
 
 

samlingen nettsidene