Rekordmange søknader om prosjekt- og utviklingsmidler
04. oktober 2013

Til søknadsfristen den 1.oktober har Nasjonalbiblioteket mottatt over 150 søknader om utviklingsstøtte fra bibliotekene. Til sammen er det søkt om ca. 45 millioner kroner til prosjekt i 2014.

Det er det største antallet søknader som er mottatt etter at Nasjonalbiblioteket fikk ansvaret for tildeling av midlene i 2010. - Antallet søknader viser at det foregår veldig mye spennende utviklingsarbeid ute i bibliotekene for tiden, sier stabsdirektør Svein Arne Tinnesand. - Det finnes  mange gode prosjekter i denne bunken, nå skal vi gå gjennom søknadene både internt på Nasjonalbiblioteket og sammen med vårt rådgivende utvalg før den enkelte søker får svar.

Tildelingsbrev og avslag vil bli sendt ut til søkerne i starten av 2014 og størrelsen på den totale tildelingen vil være avhengig av hvor mye som settes av til dette formålet på statsbudsjettet som skal vedtas senere i høst.

samlingen nettsidene