Over Nordsjøen i aeroplan
30. juli 2014
Av: Anne Melgård
 

30. juli er det hundre år siden Nordsjøen ble krysset med fly for første gang. Flyveren var nordmannen Tryggve Gran (1889–1980) i et selveid lite fransk fly av typen Blériot XI-2 monoplan. Turen fra Scotland like nord for Aberdeen til Reve på Jæren tok fire timer og ti minutter, en avstand på 550 kilometer.

«Over Nordsjøen i aeroplan. Tryggve Gran landet igaar eftermiddag paa Reve. Under denne spænding , som synes at maatte sluke alt andet, utfører en nordmand en bedrift, som trods alt vil vække opmerksomhet verden over: Trygve Gran krydset Nordsjøen ad luftveien!»

Teksten over kunne leses på side to i Stavanger Aftenblad fredag 31. juli 1914. Avisen hadde en stor reportasje om 25-åringen Tryggve Grans dramatiske flyveferd over Nordsjøen.

Stavanger Aftenblad fredag 31. juli 1914.

Her vil vi minnes denne bragden ved å gjengi to skildringer. Den første er skrevet av Tryggve Gran, riktignok 50 år etter, men han har tydelig delvis brukt notater han skrev underveis. Han publiserte dette i 1964 i boka Første fly over Nordsjøen – et femtiårsminne .

«Klokken 5.03. Hurra, hurra – tror jeg i et gløtt forut har sett land. [---] og foran meg lå Norge, badet i sommersol. Jeg hadde vanskelig for å tro at det var sant, og jeg ble sittende en stund urørlig og stirre på fedrelandet. Og rett for baugen som i en siktelinje så jeg «Dagmerket», det som kurslinjen på kartet mitt gikk gjennom. Det nesten utrolige hadde hendt. Og ned og inn de siste få kilometer mot kysten bar det. Selve Jæren lå som et glansbilde. Der ble brent tare, og røyken steg loddrett til værs. Sjøen under meg blånet. Men blanke dønninger brøt mot land».

Kl. 17.18 landet Tryggve Gran på eiendommen til Reve gård ved Orrevannet i Klepp kommune på Jæren.  Han hadde siktet seg inn mot et sjønavigeringsmerke, et dagmerke som raget 16,5 meter til værs på Revtangen ytterst på Jærens rev.

I de fleste av landets aviser ble flyvingen omtalt, også i utenlandske aviser selvsagt, men som i Stavanger Aftenbladble hendelsen oftest henvist til side to. Bragden kom i skyggen av spenningen som rådet i tiden: faren for krig i Europa, en fare som ble en realitet få dager etter.

Den andre skildringen er tatt fra Stavanger Aftenblad, et intervju med bonden Thore Reve, her i utdrag:

«Paa Reve.

Gran dalet ned som en stor sommerfugl.

Han hoppet over går og grind som en buk».

«Thore Reve fortæller, at han stod og stellet med noget utenfor husene, da han pludselig hørte slik en underlig lyd - det var som en bil skulde komme farende i sterk fart. Men lyden kom saa besyndelig ovenfra, og da jeg rettet mig op for at se efter, hvad det var, saa jeg maskinen komme seilende ind fra sjøen. Det var et syn jeg aldrig kommer til at glemme.»

Videre utover i artikkelen stiller journalisten spørsmålet: «Landet han vakkert?» Og Reve svarer: «Han satte sig ned på sanden som en stor sommerfugl med udspilte vinger».

Nasjonalbiblioteket har også i senere tid ervervet et lite manuskript av Tryggve Gran, i alt 12 blad. Dette kan være notater til et foredrag eller liknende og har tittelen «Omkring Nordsjøflyvningen den 30 Juli 1914 - Fra ide til virkelighet». Her forteller han om flyturen, men dessverre mangler slutten som omhandler landingen i Norge. Manuskriptet kan leses på Spesiallesesalen i Nasjonalbiblioteket..

Hør Tryggve Gran fortelle om sin flytur over Nordsjøen.

Samlingen Nettsidene