Nytt nummer av Scandinavian Library Quarterly (SLQ)
15. oktober 2012
Av: Nasjonalbiblioteket
 

«Education for librarianship» er tema for høstens utgave av SLQ.  Her kan du blant annet lese om bibliotekarutdanningen i Skandinavia i et historisk perspektiv.

«Education for librarianship» er tema for høstens utgave av SLQ.  Her kan du blant annet lese om bibliotekarutdanningen i Skandinavia i et historisk perspektiv.

Selv om kjernekompetansen fortsatt dreier seg om organisering, søking og gjenfinning av informasjon har den raske utviklingen av informasjonsteknologien og bruk av sosiale medier endret hverdagen i bibliotekene og presset frem en fornyelse av innholdet både i grunnutdanningen og i ulike videreutdanningsprogram.  – Og det å ha mulighet for stadig faglig oppdatering er mer nødvendig enn noensinne.  I «The Quality Recommendation for Public Libraries» (2010) anbefaler Kulturministeriet i Finland å sette av minst 6 dager til videreutdanning per år per bibliotekansatt.  En verden i konstant endring stiller også spesielle krav til lederskap. Bibliotekutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus har i tråd med dette innarbeidet temaet endringsledelse i grunnutdanningen, i tillegg til å tilby masterprogram i ledelse, med oppstart denne høsten.

SLQ finner du her: www.slq.nu

God lesing!

samlingen nettsidene