Nytt Bibliotheca Nova: Bibliotekene som arenaer
01. september 2014

Den nylig gjennomførte revisjonen av bibliotekloven fremhever bibliotekenes rolle som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det er likevel ikke nytt at folkebibliotekene fungerer som møteplass og arena. Dette nummeret av Bibliotheca Nova beskriver noen av de prosjektene og tiltakene som har vært gjennomført på dette området før bibliotekloven ble endret.

Eksemplene er hentet fra hele landet. Nasjonalbiblioteket ønsker å dele kunnskapen som kommer ut av disse prosjektene og inspirere til videre utvikling. I Troms og Akershus har fylkesbibliotekene gjennomført prosjekter der målet har vært å skape innbydende biblioteklokaler. Nord-Trøndelag fylkesbibliotek har foregrepet den nye formålsparagrafen og bygd en modell for «Litteraturhus Nord-Trøndelag.

Mikrobibliotek
En ny trend i folkebibliotekene er såkalte mikrobibliotek. I Grue har de tatt i bruk en gammel Narvesenkiosk som bibliotek. I Mandal bruker ansatte på biblioteket sykkel for å oppsøke folk der de er, et populært sommertilbud! I Hå brukes «hele» kommunen som arena for ulike arrangement på fyr, i bunkerser og som turer rundt i kommunen. Bibliotekene går nye veier!

Meråpne bibliotek
Andre temaer du kan lese om i dette heftet av Bibliotheca Nova er Forvandlingsrommet i Lørenskog og i Nedre Eiker etableres verksteder for ulike aktiviteter. Det er spennende å høre om Lenvik folkebibliotek som utvikler seg som læringsarena i samarbeid med Studiesenteret Finnsnes og Midt-Troms Museum, et flott tilbud til fjernstudenter og andre som trenger biblioteket som læringsarena. Ideen om meråpne bibliotek har vi «hentet» fra Danmark. Nasjonalbiblioteket har gitt støtte til tre slike prosjekter som oppsummeres under fellesoverskriften «Når vertinnen er gått hjem».

Dette nummeret av Bibliotheca Nova ønsker å inspirere andre bibliotek til nytenkning og innovasjon innen temaet arenabygging. Lykke til!

Hele Bibliotecha Nova-serien kan leses elektronisk

samlingen nettsidene