Ny versjon av Språkbankens gullkorpus
16. februar 2013

Ein ny versjon av Språkbankens manuelt annoterte tekstkorpus er tilgjengeleg!

Ein ny versjon av Språkbankens manuelt annoterte tekstkorpus er tilgjengeleg!

Språkbankens gullkorpus består av to separate tekstkorpus på bokmål og nynorsk, som er analyserte grammatisk av to lingvistar, og såleis held ein gullstandard. Korpusa kan fungere som ein nyttig ressurs for språkforskarar, men òg som ei rettesnor for å teste presisjonen i automatisk utarbeidde løysingar for språkleg analyse.

Les meir om prosjektet

Du kan laste ned gullkorpuset frå denne nettsida

Har du spørsmål, ta kontakt med Språkbanken: sprakbanken@nb.no

Samlingen Nettsidene