Ny nasjonalbibliotekar
23. mai 2014
Av: Ingjerd Skrede
 

Aslak Sira Myhre ble utnevnt til nasjonalbibliotekaren i statsråd i dag 23.05.

Sira Myhre har ledet Litteraturhuset i Oslo siden 2006
Fram til januar 2007 var han leder for Foreningen !les, som arbeider for å fremme barn og ungdoms leselyst. Han har gitt ut flere bøker og skrevet for aviser og tidsskrift.

Aslak Sira Myhre ble ønsket velkommen av konstituert nasjonalbibliotekar Roger Jøsevold da han kom for å møte sine nye medarbeidere i Nasjonalbiblioteket i dag. Via liveoverføring fikk også de ansatte i Mo i Rana et første møte med den nye nasjonalbibliotekaren.

Regjeringen.no

Pressemelding

Vi har alt!
-Det er to grunner til at jeg ønsket jobben som nasjonalbibliotekar, sier Aslak Sira Myhre.

Den ene grunnen er at Nasjonalbiblioteket har ansvar for den nasjonale hukommelsen. Vi har alt!
Bøker, manuskript, film, aviser, musikk, ja, alt som til sammen er Norges hukommelse. Du vet, vi drukner i informasjon, får mer informasjon, men husker mindre. Da blir det enormt viktig at Nasjonalbiblioteket tar vare på minnene og formidler dem. Vi skal formidle Norges historie og fortelle hvor vi kommer fra, hvem vi er og hvor vi er på vei. For alt dette finnes i arkivene, i magasinene og hos fagfolkene. Det er et enormt potensiale.

Blodårer og grunnmur
Den andre grunnen ligger i utfordringen med å utvikle folkebibliotekene. Dette arbeidet er viktig. Jeg ønsker ikke mindre, men mer bibliotek. Folkebibliotekene er blodårene i det norske samfunnet og grunnmuren i det norske demokratiet.

Så jeg vil gjøre denne jobben ikke bare av lyst, men også av plikt. Det er en del av mitt folkeopplysningsprosjekt som begynte med å få barn og unge til å lese mer, men som også handler om å gjøre historien vår kjent og tilgjengelig. Gjennom Nasjonalbiblioteket når jeg flere.

 

Aslak Sira Myhre tiltrer høsten 2014

samlingen nettsidene