Ny kalender!
25. september 2013
Av: Arne Gundersen
 

Nasjonalbiblioteket har lansert en nettbasert kalender over faglige arrangementer for bibliotekansatte.

Kalenderen har to hovedformål. Den skal bidra til å gjøre de bibliotekfaglige arrangementene kjent hos målgruppen, og den skal gjøre det lettere for arrangører å finne egnede datoer for framtidige arrangementer.

Planen er å videreutvikle kalenderen med ny funksjonalitet, blant annet å legge til rette for at arrangører selv skal kunne registrere arrangementer.

Inntil videre kan informasjon om bibliotekfaglige arrangementer som ønskes registrert sendes til e-postadressen kalender@nb.no

Kalender bibliotekutvikling

Samlingen Nettsidene