Ny forskrift om kvalifikasjonskrav for personale i folkebibliotek
02. januar 2014

Av: Svein Arne Tinnesand

Kulturdepartementet la den 20.desember fram den nye forskriften om kvalifikasjonskrav for personale i folkebibliotek.
Forslaget om ny forskrift har vært ute på høring og 55 høringsinstanser har kommet med innspill til forskriftene.

I de nye forskriftene legges det vekt på at folkebibliotekenes rolle og innhold er i endring, og at dette bør reflekteres i kravet til bibliotekfaglig kompetanse. Den nye forskriften følger opp endringene i lov om folkebibliotek, som trer i kraft 1. januar 2014. Forskriften erstatter forskrift 5. januar 1987 om personale i kommunale folkebibliotek.

Les den nye forskriften  

samlingen nettsidene