Norsk webDewey
04. november 2013
Av: Hilde Høgås
 

I 2014 får Norge en ny Dewey-utgave, denne gang en nettutgave - Norsk webDewey.

Den første norske Dewey-utgaven kom ut i 1920.  Siden har det kommet til sammen fem utgaver, den siste i 2002.  Dewey er det mest utbredte klassifikasjonssystemet i verden i dag. Systemet er i bruk i mer enn 135 land, og er oversatt til over 30 språk.  I Norge ble Dewey tatt i bruk av folkebibliotekene på begynnelsen av 1900-tallet, og det er i dag det klassifikasjonssystemet som har størst utbredelse i norske bibliotek.

Fullstendig oversettelse
For første gang blir det nå utgitt en fullstendig oversettelse av den amerikanske utgaven, alle tidligere utgaver har vært forkortede utgaver som har vært spesielt tilpasset norske forhold. Norsk webDewey vil bidra til å samle Dewey-Norge til ett rike. I dag bruker folkebibliotekene stort sett den forkortede norske utgaven, mens de største fagbibliotekene bruker den fullstendige amerikanske utgaven. Norsk webDewey skal kunne brukes av alle, og den vil bli kontinuerlig oppdatert. Dette bør få mange positive effekter, blant annet at det blir enklere enn i dag å gjenbruke klassifikasjonsnummer fra andre bibliotek, både norske og utenlandske.

Norske termer
I tillegg får vi et enormt tilfang av norske termer innenfor alle fagområder. Dette åpner for at det kan lages verbale søkeinnganger basert på termene som finnes i Dewey. Det ligger svært mye intellektuelt arbeid bak klassifikasjon av en bok, til nå har dette gitt alt for liten uttelling i kataloger og gjenfinningssystem. De færreste kan nyttiggjøre seg søk direkte på et Dewey-nummer.

Avgrensning
Nasjonalbibliotekets søketjeneste gir allerede nå en liten forsmak på verbal avgrensning via Dewey-nummer. Et søkeresultat som avgrenses på «bøker», kan emneavgrenses via fagtermer som er knyttet til Dewey – uten at man behøver å kjenne et eneste Dewey-nummer. Foreløpig er dette bare mulig på de øverste nivåene i Dewey-hierarkiet, men det kan utvides når Norsk webDewey er ferdig.

Lansering
Oversettelsen av Norsk webDewey er et omfattende arbeid. Det er et stort antall fagtermer som skal oversettes, til dels innenfor svært spesialiserte områder. Det har tatt lengere tid enn opprinnelig planlagt. Vi planlegger nå for en lansering midt i 2014.

Opplæring
Oversettelsen er bare en del av jobben, opplæring er også en stor oppgave, og dette arbeidet vil involvere mange bibliotek. Vi har nå kommet så langt at vi kan prøve ut selve verktøyet og deler av tabellene, og vi har startet første runde med opplæring. 4. oktober arrangerte Nasjonalbiblioteket et første opplæringsseminar, del 2 kommer 6. desember. Her deltar de som jobber med klassifikasjon i Nasjonalbiblioteket og Biblioteksentralen, medlemmer i NKKI (Norsk komité for klassifikasjon og indeksering) og en del inviterte bibliotekarer fra ulike typer bibliotek rundt i landet. Denne første runden med opplæring skal, i tillegg til å gi kjernetroppene den første innføringen, også gi innspill til planlegging av den generelle opplæringen.

Opplæringsplan
I slutten av oktober skal opplæringsplanen diskuteres med fylkesbiblioteksjefene. Innspill derfra, sammen med erfaring fra opplæringsseminarene, tas med når den endelige planen for opplæring legges. Nasjonalbiblioteket samarbeider med bibliotekutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus, Biblioteksentralen og Universitetsbiblioteket i Oslo om opplegget. Nasjonalbiblioteket vil også i samarbeid med NKKI arrangere et seminar på Bibliotekmøtet i Trondheim i mars.

Andre utfordringer
Nasjonalbiblioteket, NKKI og Nasjonalbibliotekets referansegruppe for webDewey i folkebibliotek ser også på andre utfordringer, for eksempel hvordan bibliotekene skal håndtere kontinuerlige oppdateringer, hvordan hyllesignaturer kan lages på best mulig måte og behovet for omklassifisering.

 

De som ønsker, kan følge utviklingen på webDewey-bloggen

Samlingen Nettsidene