Norsk folkemusikksamling blir en del av Nasjonalbiblioteket fra 1. februar 2014
31. januar 2014

Norsk folkemusikksamling blir fra 1. februar 2014 overdratt fra Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo til Nasjonalbiblioteket. I Nasjonalbiblioteket blir Norsk folkemusikksamling en del av en nyetablert musikkseksjon i Avdeling for forsking og formidling. Overføringen innebærer en styrking og sikring av oppgavene som til nå har vært utført i Norsk folkemusikksamling og er et viktig tilskudd til Nasjonalbibliotekets samlede musikkompetanse.

Norsk folkemusikksamling har allerede gjennom mange år hatt et tett samarbeid med Nasjonalbiblioteket om bevaring og digitalisering av samlingen med lydopptak. Oppgaver som i dag blir gjort av Norsk folkemusikksamling, videreføres som del av Nasjonalbibliotekets satsinger og prioriteringer. Dette gjelder blant annet prosjekter og publikasjoner som de ansatte i folkemusikksamlingen arbeider med.

Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo og Nasjonalbiblioteket ser på overdragelsen av Norsk folkemusikksamling som en styrking av det samlede musikkfaglige samlingsmiljøet i Norge. For Norsk folkemusikksamling representerer det tilgang til en større kompetansebase og bedre muligheter til langsiktig planlegging i et fagmiljø hvor samlingsarbeid og -formidling er sentrale oppgaver. For Nasjonalbiblioteket representerer overføringen bredere sjangerkompetanse, forskningskompetanse og en utvidelse av oppgavene med å ta vare på og gi tilgang til en samlet kulturarv.

Samlingen Nettsidene