Norges første «flyfoto»
20. september 2013
Av: Guro Tangvald, Ketil Åsatun og Arthur Tennøe
 

De tidligste flyfotografiene ble fotografert svevende i luftballonger. Først ut var, etter det vi vet den kjente, franske fotografen Felix Nadar (1820-1910). Allerede i 1858 tok han bilder av Paris sett ovenfra.

Sommeren 1906 kunne publikum i Kristiania stige 400 meter over byen i Brødrene Brünners luftballong fra Tivoli. Billetten kostet 5 kroner; en hel ukelønn, men muligheten for luftferd var noe nytt for folk og dette vakte stor interesse. Blant dem som benyttet seg av muligheten var amatørfotografen Fredrik Blom-Olsen som fotograferte byen fra luftballongen. Han ga oss dermed de første flyfotoene fra Norge.

Blom-Olsens fotografier er tatt mot alle kanter fra samme punkt over tivoli, men fra ulik høyde. Ett ble gjengitt på første side i Aftenposten 2. august. Postkortet var på denne tiden blitt etablert som et populært bildemedium og rundt 20 av Blom-Olsens fotografier ble utgitt som postkort.

I løpet av forrige århundre ble det tatt en stor mengde foto av Norge, sett fra luften til bruk som landskapsbilder, eiendomsprospekter og kartproduksjon. Mange virksomheter var etter hvert i sving bl.a. Widerøe Flyveselskap A/S. Nasjonalbiblioteket har ansvar for et innsamlings- og bevaringsprosjekt som har som målsetning å samle så mye som mulig av Widerøes skråfotoarkiv .

Nasjonalbiblioteket viser her 7 stykker fra vår samling. 4 er fotografiske postkort utgitt av Mittet & Co. Her er mange detaljer gjengitt. 3 er lystrykk utgitt av Mittet & Co. og Norsk Kunstforlag Chr.a.

Flere av Nasjonalbibliotekets Widreøe-fotografier kan ses på flickr .

I disse dager vises også Norges første flyfoto på spesiallesesalen i Nasjonalbiblioteket.

Samlingen Nettsidene