Nordisk konferanse om språk og teknologi
07. oktober 2013

Mandag 7. oktober åpnet Nordisk konferanse om språk og teknologi i Nasjonalbiblioteket. Konferansen kaster lys over språkteknologiens betydning for forskning, næringsliv og samfunnsutvikling. Keynote speaker Robin Christopherson viste hvordan ny digital språkteknologi de siste årene har revolusjonert tilværelsen for personer med spesielle behov, ikke minst gjennom overføring til mobile plattformer som for eksempel smarttelefoner.

Robin Christopherson fra AbilityNet med innlegget: Everybody Technology – The Power and the Promise

Eksempler på slik teknologi var talegjenkjenning for å utføre kommandoer man vanligvis bruker tastatur til, som gir reiseinstrukser til blinde og svaksynte og som gjenkjenner og beskriver innholdet i fotografier og videopptak gjort med mobiltelefonen.

Et viktig tema for konferansens første dag var hvordan slike teknologiske nyvinninger kan gjøres tilgjengelige for norske språkbrukere. Konferansen samlet deltakere fra forskning, næringsliv og offentlig sektor som arbeider i feltet språkteknologi, universell tilrettelegging og velferd. 

Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein ønsker velkommen.

Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein hadde gleden av å ønske velkommen til de over hundre deltagere som hadde funnet veien til Nasjonalbiblioteket og den to dager lange språkko

nferansen. Konferansen arrangeres i forbindelse med språkåret 2013 og er et samarbeid med Norges forskningsråd og Næringslivets hovedorganisasjon  (NHO).

Samlingen Nettsidene