Nasjonalbiblioteket inngår ny avtale med NRK
11. mars 2013

Nasjonalbiblioteket og NRK har inngått en avtale om publisering av innhold fra det digitale radioarkivet på nb.no. Dette er den andre avtalen Nasjonalbiblioteket inngår på kort tid om tilgjengeliggjøring av rettighetsbelagt materiale på internett – bare sju måneder etter at Bokhylla-avtalen ble undertegnet.

Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein og avtroppende kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas besegler avtalen med et håndtrykk. Foto: Marit Holmquist Fenne

Avtalen innebærer at alle radioprogrammer der NRK har opphavs-, utøver- og produsentrettigheter etterhvert vil bli fritt tilgjengelige for strømming på internett via nb.no. I første omgang vil dette omfatte de aller fleste nyhetssendingene fra NRK – fra de aller eldste til dagsaktuelle programmer. 

– NRK har i mer enn ti år hatt et verdifullt arkivsamarbeid med Nasjonalbiblioteket, sier avtroppende kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas. – Det er med stor glede vi nå utvider samarbeidet til også å omfatte publisering, slik at NRKs innhold kan bli funnet og brukt i enda flere sammenhenger. Det er helt i tråd med vår grunnfilosofi om åpenhet og å dele innholdet med publikum, sier Bjerkaas.
– Disse radioprogrammene er viktige som grunnlag for forskning og som referanseverk – både i bibliotek og for den enkelte bruker, sier nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein, som er svært glad over å ha fått i stand denne avtalen.

– Nasjonalbibliotekets digitaliseringsprosjekt dreier seg både om å bevare samlingen og å gjøre innholdet tilgjengelig for allmenheten. Siden det meste av vår omfattende samling er rettighetsbelagt, er det av avgjørende betydning å bygge opp et avtaleverk som gjør det mulig å gjøre materialet tilgjengelig uten å måtte klarere dette i hvert enkelt tilfelle. Med den nye avtalen med NRK er vi kommet enda et skritt videre, sier Moe Skarstein.

Så langt man kjenner til, er det ikke inngått tilsvarende avtaler om tilgjengeliggjøring av rettighetsbelagt materiale på nett mellom nasjonalbibliotek og kringkasting i andre land.

Med grunnlag i avtalen jobber Nasjonalbiblioteket nå med å finne et system for hvordan tilgjengeliggjøringen av radioprogrammene for publikum skal skje. Dette kan være en tidkrevende prosess, selv om Nasjonalbiblioteket kan bygge videre på erfaringene fra både tilgjengeliggjøring av historiske aviser og bokhylla.no, hvor nå mer enn 120 000 bøker er lagt ut for strømming på nett.  Det kan ennå ikke sies noe sikkert om når programmene vil ligge på nett.

Samlingen Nettsidene