Nasjonal kulturskatt til Norge og Nasjonalbiblioteket
28. august 2017

Verdens største private samling av kart over Norge og nordområdene er kjøpt av Sparebankstiftelsen DNB og overføres til Nasjonalbiblioteket. Samtidig bevilger Regjeringen midler til et nytt kartsenter i Nasjonalbiblioteket. William B. Ginsbergs kartsamling er den mest verdifulle gaven biblioteket noensinne har mottatt.

Nasjonal kulturskatt til Norge og Nasjonalbiblioteket. Foto: Nikolaj Blegvad / Nasjonalbiblioteket

– Det er en nasjonal kulturskatt som nå kommer hjem til Norge, sier direktør for Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre. – Når denne fantastiske gaven slås sammen med vår eksisterende kartsamling, vil Nasjonalbiblioteket ha den største og mest systematisk oppbygde samlingen av kart over Norge og nordområdene i verden, og med dette en av de viktigste kartsamlingene for forskning i Europa.

For at kartsamlingen skal være tilgjengelig for hele folket, bidrar regjeringen med et årlig driftstilskudd til et formidlings- og forskningssenter for kart i Nasjonalbiblioteket.

– Jeg er stolt over å kunne fortelle at regjeringen har besluttet å bevilge en årlig støtte til Nasjonalbiblioteket på tre millioner kroner, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. – Støtten skal ikke bare bidra til at kartene blir godt ivaretatt, men også sikre at Nasjonalbiblioteket kan utvikle et kartsenter. Slik kan den bidra til å vekke nysgjerrighet og interesse for vår felles historie. For folk flest, men ikke minst for barn og unge, sier kulturministeren.

Nasjonalbibliotekets direktør Aslak Sira Myhre tok initiativet til å få Ginsberg-samlingen til Norge tidlig i 2016. Siden har han vært i jevnlig dialog med William Ginsberg, Sparebankstiftelsen og Kulturdepartementet for å få til en avtale.

– Sparebankstiftelsen DNB er stolt over å bidra til at Ginsbergs unike kartsamling nå blir offentlig tilgjengelig i Norge. Kartene forteller en viktig historie, og mange av dem er også kunstverk i seg selv. Vi tror at det nye senteret ved Nasjonalbiblioteket vil øke interessen for kart og historie, ikke minst blant barn og unge, sier direktør for Sparebankstiftelsen DNB André Støylen. 

– Dette er et av de største offentlig–private samarbeid i Norge noen sinne, og det første for et bibliotek av denne størrelsesorden. Vi er svært glade og takknemlige overfor Sparebankstiftelsen, Regjeringen og William Ginsberg som sammen har sørget for at vi får til dette, sier Aslak Sira Myhre.

Om Ginsberg-samlingen
Den amerikanske samlerenWilliam B. Ginsberg har bygget opp sin samling med kart over Norge og nordområdene gjennom 30 år. Samlingen består av atlas og løse kartblad, til sammen flere tusen kart fordelt på rundt tusen enheter. Verdien er satt til rundt 60 millioner kroner. Blant kartene i samlingen er det første trykte kartet over Norden fra 1482 og første trykte verdenskart hvor Norge er tegnet inn, fra samme år. Ginsberg har anskaffet kartene fra hele verden, og han har oppbevart samlingen primært i USA.

De første kartene er akkurat kommet til Nasjonalbiblioteket. Resten av samlingen vil hentes i USA i løpet av året.

Pressebilder er tilgjengelige her

For ytterligere informasjon, kontakt:
Presseansvarlig Nina Bræin, e-post: nina.brain@nb.no , telefon: 23 27 62 14, mobil: 951 50 912

samlingen nettsidene