Midler til arenautvikling - åpen søknadsportal
19. september 2016

Nå er den elektroniske portalen åpen for innsending av søknader.

I sammenheng med den statlige bibliotekstrategien er det lyst ut midler til arenautvikling for 2017.

Det understrekes at hver kommune/fylkeskommune kun skal levere én samlet søknad om arenautviklingsmidler for 2017. Dette og andre viktige retningslinjer står beskrevet i et eget veiledningsdokument.

Søknadsportal

Last ned veiledningsdokument

Søknadsfristen er 03.10.2016 kl.16.00.

Samlingen Nettsidene