Litteraturhusbibliotekene mer aktive
06. november 2012
Av: Merethe Myrvang
 

Satsingen Litteraturhus Nord-Trøndelag gir bedre tilbud til brukerne og økt kompetanse til bibliotekene.

- Mer målgruppeorientert og mer trøkk på digitale prosesser, er rådene fra følgeevaluator Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFOU) i siste fase av prosjektet.

Ni bibliotek samarbeider om prosjektet Litteraturhus Nord-Trøndelag for å gi innbyggerne mer opplevelser, læring og deltakelse.

 - Bibliotekene vil veldig mye og får til enda mer, sier seniorrådgiver Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling, som har fulgtarbeidet og gitt innspill underveis. Det er gjennomført utrolig mange aktiviteter i løpet av de første to årene av prosjektet. Og man er flinke til å prøve ut og nyttiggjøre seg læringen. På den måte skjer det en reell kompetanseheving.

 Prosjektet har ett år igjen, og anbefalinger for det siste året er øk erfaringsdelingen, vær enda mer målgruppeorientert i arbeidet, finn samarbeidspartnere utenfor bibliotekene, og ta digitaliseringen av samfunnet på alvor.

Nord-Trøndelag fylkesbibliotek leder prosjektet, som støttes av Nasjonalbiblioteket og pågår 2010-2013.

Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering

Prosjektets nettside

samlingen nettsidene