Kittelsen i Nasjonalbiblioteket
30. april 2014
Av: Arthur Tennøe
 

I anledning Theodor Kittelsens hundreårsminne i 2014 ble det nylig avholdt et seminar i Nasjonalbiblioteket. Arrangementet var i samarbeid med Blaafarveverket som lanserte boken TH. KITTELSEN 1857–1914. To av bidragsyterne til boken holdt innlegg: Finn Skårderud og Arnhild Skre. I tillegg var det foredrag av John David Nielsen, Sverre Følstad (Blaafarveverket), Møyfrid Tveit (Nasjonalmuseet), Audun Johannes Mørch og Arthur Tennøe (Nasjonalbiblioteket).

Gjennom boken og seminaret har Theodor Kittelsen og hans store produksjon blitt belyst fra mange forskjellige vinkler: Biografisk, som kunstner, illustratør, gjennom eventyrtroll, melankoli, humor og hans brede produksjon og apell.  Blant annet gjennom illustrasjoner av folkeeventyrene har Kittelsen hatt en uvurderlig betydning for utviklingen av en norsk visuell identitet. I boken skriver Jan Erik Vold at «Uten denne maler hadde ikke Norge blitt Norge.»

Utgiver og hovedillustratør
Theodor Kittelsens produksjon ble i stor grad publisert gjennom mangfoldiggjøring i tidens reproduksjonsteknikker. Han ga ut rundt 15 bøker selv, med Svartedauen som et av de fremste eksemplene på norsk bokkunst. Han var hovedillustratør for et minst like stort antall bøker. Det var en viktig grunn til den store virkningshistorien han har hatt. For Theodor Kittelsen er bredt representert i Nasjonalbibliotekets samling med materiale som bøker, bildemapper, brev, kunstkataloger, postkort og sardinetiketter. I tillegg finnes mye litteratur om Kittelsen, bibliografier, biografier og bøker om hans kunst og omtaler i aviser. 

Digital tilgang til materialet
Materialet kan nå studeres i hundrevis av dokumenter i Nasjonalbibliotekets digitale bibliotek, noe som gir en helt ny tilgang til Kittelsens verk både for å lese og oppleve hans bildeverden og for å utforske alt som er skrevet om han: Tilgang til primærkilder, enkle og avanserte tekstsøk i større korpus, høyoppløste bilder der detaljer i bilder kan studeres og lastes ned.

I vår digitale utstilling i anledning Grunnlovsjubileet, Nasjonale Montasjer, norske bilder 1814–2014 er Theodor Kittelsen representert med 4 bilder: Illustrasjon til «Trold vær dig selv nok!», «Soria Moria slott», «Kjetta på Dovre» og «Askeladden og reven».  Det første er en illustrasjon fra julenummeret til Folkebladet i 1889. De andre tre er publisert som postkort.

Her er utvalgt Kittelsen-materiale som er digitalt tilgjengelig fra Nasjonalbiblioteket (klikk på bildet for å komme til dokumentet):

Hundemordet, Wessel,
illustreret af Th. Kittelsen, 1893

Historier : forsøg i Wessels fortællemaade. 
Peter Munthe ; med tegninger af Th. Kittelsen: 1896

Hellig Olaf, af Elisabeth Schøyen,
illustreret ved Th. Kittelsen. 1897

Svartedauen / Th. Kittelsen. 1901

Asbjørnsens Eventyrbog for Børn (1903) Fra Livet i de smaa Forholde :
Tegninger af Th. Kittelsen, 1889 (utvalg)
Postkort illustrert av Theodor Kittelsen Brev (privatarkivmateriale)
Samlingen Nettsidene