Jubileumsgave til bibliotekene
25. oktober 2013

Nasjonalbiblioteket gratulerer alle bibliotek og Norsk bibliotekforening med 100-årsdagen! I den anledning har Nasjonalbiblioteket gleden av å overrekke boken Bøker i Norge – boksamlinger, leseselskap og bibliotek på 1800-tallet til alle fag- og folkebibliotek i landet.

Boken er skrevet av forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Elisabeth Eide og utgis av Pax forlag i høst. - Boka presenterer norske boksamlinger fra mange deler av landet og er en viktig dokumentasjon av norsk bok- og bibliotekhistorie. Vi håper alle som jobber i bibliotek vil ha glede av denne boken og få fornyet kunnskap om den historien som ligger til grunn for vår virksomhet, sier nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein.

Nasjonalbiblioteket lanserer også i anledning dagen ressurssider på nett hvor vi viser vei inn til digitalt tilgjengelig materiale som belyser norsk bibliotekhistorie. Ta for deg av bibliotekhistorien!

Tidligere i høst utarbeidet Nasjonalbiblioteket en plakatutstilling som markerer NBFs 100-årsjubileum og som belyser norsk bibliotekhistorie. Vi har fremdeles noen plakater igjen. Hvis ditt bibliotek ikke allerede har mottatt et sett, kan plakatene bestilles via informasjon@nb.no

Samlingen Nettsidene