Ivar Aasen
05. august 2013
Av: Sigbjørn Grindheim
 

Portrett av Ivar Aasen. Foto: Paul Mork (Volden). Eier Nasjonalbiblioteket.

Den 5. august i år er det 200 år sidan Ivar Aasen – skaparen av det nynorske skriftspråket – vart fødd. Nasjonalbiblioteket har mykje materiale av og om Ivar Aasen.

På mange innsamlingsferder i store delar av landet granska han norske dialektar. Dette innsamla materialet finst i Nasjonalbiblioteket saman med dagbøker, brev og dikt, alt i hans eiga handskrift, dessutan er det mange hundre brev til han. Mange av manuskripta og breva er digitaliserte, til dømes "Udkast til det norske Almuesprogs Grammatik" .

Katalog over Aasens brev og manuskript finst i Nasjonalbibliotekets katalog over privatarkiv, Hanske .

Portrett av Ivar Aasen

Samlingen Nettsidene