Høringsuttalelse til Kulturutredningen
10. juli 2013
Av: Svein Arne Tinnesand
 

Kulturutredningen 2014 har vært ute til høring.
Øremerking av midler, forvaltningsstruktur og suksessfaktorer er noen av elementene Nasjonalbiblioteket tar opp i sitt høringssvar.

Kulturutredningen 2014 som ble lagt fram av utvalgsleder Anne Enger den 4.mars har vært ute til høring.
Høringssvarene finnes på departementets nettsider. Nasjonalbiblioteket legger i sitt høringssvar vekt påkommunenes ansvar for folkebibliotekene og etterlyser en beskrivelse av de faktorene som gjør at en del kommuner lykkes med sin biblioteksatsing. Nye utfordringer for bibliotekene løses ikke av øremerkede midler eller ny debatt om forvaltningsstruktur. Nasjonalbiblioteket mener kommunene som bibliotekeiere må ta rollen med å gjøre bibliotekene til aktuelle samfunnsinstitusjoner. Nasjonalbiblioteket vil med utgangspunkt i sitt mandat på vegne av staten bidra til videreutvikling av folkebibliotekne.
Les Nasjonalbibliotekets høringsvar her .

samlingen nettsidene