Helseinformasjon i folkebibliotek
19. april 2013

Kan folkebibliotekene spille en rolle i samhandlingsreformen? Hvilken rolle skal bibliotekene ta når det gjelder helseinformasjon? Disse spørsmålene stilte Stange bibliotek i et forprosjekt, som ble støttet med 318 000 kr. av Nasjonalbiblioteket, og som nå er oppsummert i en egen rapport.

Forprosjektet, som er gjennomført med Elin Opheim som prosjektleder, konkluderer med at det er flere grunner til at det bør være riktig at folkebibliotekene tilbyr helseinformasjon. Rapporten anbefaler at det legges til rette for et hovedprosjekt som kan teste ut dette i større skala. Stange bibliotek sier selv at et eventuelt hovedprosjekt vil være i største laget for dem å håndtere, men de ønsker naturligvis å bidra til gjennomføring av et eventuelt hovedprosjekt.

Prosjektrapport Helseinfo i folkebibliotek

Oversikt over tildelinger av prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket

samlingen nettsidene