Hele NRKs fjernsynsarkiv til Nasjonalbiblioteket
23. mai 2013
Av: Merethe Myrvang
 

NRK og Nasjonalbiblioteket inngikk i dag en avtale om sikring og bevaring av NRKs fjernsynsarkiv. Avtalen omfatter både historisk materiale og nye produksjoner. Fjernsynsmaterialet vil etter hvert bli gjort tilgjengelig for forskning og dokumentasjon.

Kringkastringssjef Thor Gjermund Eriksen og nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein signerer avtalen om sikring av NRKs fjernsynsarkiv.

Avtalen ble signert av kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein under kringkastingssjefens besøk i Mo i Rana i dag.

- Vi er svært glade for å ha fått på plass denne avtalen med NRK. Fjernsynsprogrammene er en viktig del av norsk historie, og avtalen er med på å sikre denne kulturarven for ettertiden. Materialet er et svært viktig grunnlag for forskning og som referanseverk. Avtalen føyer seg inn i rekken av samarbeidsavtaler som Nasjonalbiblioteket har med NRK. Vi har tidligere inngått avtaler om digitalisering av radio, digital musikk og deponering av NRKs CD-samling. Senest i februar inngikk vi en avtale om publisering av innhold fra det digitale radioarkivet , sier Vigdis Moe Skarstein. 

Hele NRKs sendeflate har blitt pliktavlevert til Nasjonalbiblioteket siden 1990. Den nye avtalen innebærer at fjernsynsprogram overføres direkte fra NRKs produksjonssystem til Nasjonalbibliotekets digitale sikringsmagasin. Programmene bevares dermed i en langt høyere kvalitet enn tidligere. Tre petabyte – tilsvarende mer enn 200.000 timer fjernsyn – skal nå overføres til Nasjonalbiblioteket.

- For NRK er det viktig at arkivet blir godt sikret og bevart for ettertiden. Nasjonalbiblioteket tenker bevaring med en lang tidshorisont, og det å ha en backup her innebærer en vesentlig sikkerhetsforbedring for NRK, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Samlingen Nettsidene