Fra boksamling til boksky
24. oktober 2013

Nasjonalbiblioteket arrangerte onsdag et bokhistorisk seminar i forbindelse med lanseringen av boka Bøker i Norge – boksamlinger, leseselskap og bibliotek på 1800-tallet av Elisabeth S. Eide.

Elisabeth Eide viser i sin bok at folk på 1800-tallet leste lang mer enn det man tidligere har trodd.

Nasjonalbiblioteket har som en viktig del av sitt mandat å være infrastruktur for norsk forskning, men på noen spesielle områder driver Nasjonalbiblioteket selv også forskning og fagutvikling. Elisabeth S. Eides bok Bøker i Norge – boksamlinger, leseselskap og bibliotek på 1800-tallet er resultat av et slikt arbeid.

I anledning Norsk bibliotekforenings 100-årsjubileum har Nasjonalbiblioteket kjøpt boken i gave til alle norske folke- og fagbibliotek.

- Kunnskap om norsk bok- og bibliotekhistorie går til kjernen av vår virksomhet som er både å bevare og formidle den norske bokarven, sa nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein da hun ønsket velkommen. Nasjonalbibliotekaren trakk frem at et viktig poeng i boken er at folket var mer belest enn hva man tidligere har trodd og slik knuser boken noen myter om lesevaner hos allmuen. Denne kunnskapen er ekstra viktig i dag når papirboken utfordres av digitale bøker. 

Forfatteren selv, Elisabeth S. Eide, holdt foredraget Bøker som «lysende regn». Boklige utfordringer i 1800-tallets kranke lys, mens Jon Haarberg fra  Universitetet i Oslo bidro med foredraget «Vaagn op, vaagn op, du Kjæmpe bold.» Hvordan etablere en norsk nasjonallitteratur omkring 1859.

Jon Arild Olsen, avdelingsdirektør i Nasjonalbiblioteket, avsluttet seminaret med foredraget Hva er en digital boksamling?

Samlingen Nettsidene