Forventningens tid: Musikken rundt 1814
21. mai 2014
Av: Jorid Nordal Baumann
 

Hva foregikk i musikklivet rundt 1814? Fantes det noen norske komponister? Hva komponerte og spilte de? Mange musikkmanuskripter og også bøker og avisoppslag som omtaler musikklivet fra årene rundt 1814 er tilgjengelig i Nasjonalbibliotekets digitale bibliotek.

Musikkmanuskriptet Holbergs Minde av komponisten Christian Blom

Nils Grinde beskriver i sin bok Norsk musikkhistorie, perioden 1800-1840 som et mellomstadium, en forventingens tid og en grotid.  

I Morgenbladet 1. mars 1823 omtales en konsert i Drammen. Verket kalles Holbergs Minde, komponisten heter Christian Blom, og forfatteren er «Hr. Privatlærer Hansson».

Nasjonalbiblioteket har en stor samling med musikkmanuskripter fra årene rundt 1814: Det omtalte verket Holbergs Minde .

Andre komponister fra denne tiden er for eksempel Lars Møller Ibsen, Lars Roverud, Hans Hagerup Falbe, Waldemar Thrane og Johannes Bøttger. Søk på disse navnene i det digitale biblioteket og du ser hva som ble komponert rundt 1814.

Drømmer du selv om å fremføre noe av musikken kan notene lastes ned.

Samlingen Nettsidene