Forslag til ny biblioteklov i Sverige
25. april 2013
Av: Marte-Kine Sandengen
 

Den svenske regjeringen overleverte mandag 23. april en proposisjon til riksdagen i Sverige med forslag til en ny biblioteklov. Forslaget innebærer blant annet at også e-bøker skal være kostnadsfrie for låntakerne. Barn og unge skal prioriteres av folkebibliotekene. Dessuten forsterkes bibliotekenes samfunnsoppdrag. Dette kommer frem i en pressemelding fra den svenske regjeringen.

Sveriges kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Foto: FredrikSandberg/Scanpix

Målet med forslaget er å tilpasse loven de forandringer som har skjedd i samfunnet siden den nåværende bibliotekloven kom i 1996. 

I forslaget til ny biblioteklov understreker regjeringen att bibliotekene i det allmenne bibliotekvesenet skal arbeide for en utvikling av det demokratiske samfunnet gjennom å bidra til kunnskapsformidling og fri meningsdannelse. Bibliotekene skal dessuten fremme litteraturens posisjon samt interesse for dannelse, opplysning og kulturell virksomhet forøvrig.

Avgiftsfritt utlån av e-bøker

All litteratur i folkebibliotekene skal fortsatt være avgiftsfrie å låne – uavhengig av om det dreier seg om trykte eller elektroniske bøker.

– Den tekniske utviklingen har forandret vilkårene for lesing, noe som også har ført til at e-bøkene er blitt mer etterspurte på landets bibliotek. Denne utviklingen bør ønskes velkommen slik at bibliotekene kan fortsette å være relevante, moderne og nå flere lesere, sier kulturminster Lena Adelsohn Liljeroth. 

Kungliga bibliotekets ansvar opprettholdes 

I lovforslaget heter det at den myndighet som regjeringen peker ut skal ha nasjonalt overblikk over og fremme samarbeid innen det allmenne bibliotekvesenet. Det er i dag Kungliga biblioteket som har ansvaret for dette, noe som ikke foreslås endres og allerede reguleres i regjeringens instruksjon til myndigheten. 

Den nye bibliotekloven vil etter forslaget tre i kraft 1. januar 2014.

________

Pressemeldingen fra den svenske regjeringen: http://www.regeringen.se/sb/d/16922/a/215266

Sammendrag av proposisjonen: http://www.regeringen.se/sb/d/16860/a/215252

Mer om den nye bibliotekloven: http://www.regeringen.se/sb/d/5969/a/215249  

Samlingen Nettsidene