Drammensbiblioteket kan bli litteraturhus
06. november 2013

I forslag til økonomiplan for 2014-2017 foreslår rådmannen i Drammen å utvide biblioteket til å bli et regionalt litteraturhus. Det følger ikke penger med forslaget, men biblioteksjefen er likevel strålende fornøyd, skriver Drammens Tidende.

Drammensavisen skriver at biblioteket, hvis det blir litteraturhus, skal tilby enda flere aktiviteter enn i dag, og med høyere kompetanse. De ansatte skal få mer kompetanse i gjennomføring av arrangementer. Biblioteksjef Monica Nyhus sier til avisen at de skal bruke egne krefter og samarbeide tett med andre dersom forslaget blir vedtatt. Hun mener et vedtak om å utvide biblioteket til et litteraturhus vil gjøre bibliotekets videre kurs mer konkret.

Nasjonalbiblioteket har tidligere støttet Drammensbibliotekets nysatsning "NY!-sonen"

Samlingen Nettsidene