Digitaliseringssamarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og det slovakiske nasjonalbiblioteket
20. mars 2017

I et samarbeidsprosjekt mellom det slovakiske nasjonalbiblioteket og Nasjonalbiblioteket har målet vært videreutvikling av massedigitaliseringsprosesser, arkivering og formidling av samlingene.

Med utviklingen av en robust teknologisk infrastruktur over flere år er det slovakiske nasjonalbiblioteket ledende innen digitalisering av landets kulturarv.

Hovedmålet med prosjektet har vært å etablere en plattform for samarbeid mellom eksperter fra det slovakiske nasjonalbiblioteket og Nasjonalbiblioteket i Norge når det gjelder digitalisering av kulturarven og at gjøre dette materialet offentlig tilgjengelig.

Representanter fra nasjonalbiblioteket i Slovakia besøkte Nasjonalbiblioteket i Norge i en uke i november 2016 og fikk en grundig gjennomgang av digitaliseringsprosesser i Mo i Rana i tillegg til en demonstrasjon av digitale tjenester Oslo, der de også fikk en gjennomgang av arbeidet med Bjørnstjerne Bjørnson.

Nasjonalbiblioteket i Norge har vært ledende innen digitalisering i Europa i en årrekke, og Nasjonalbibliotekets satsning på dette området har vært en av de viktigste inspirasjonskildene for massedigitaliseringsprosesser og -metoder som nasjonalbiblioteket i Slovakia har lagt til grunn for sitt arbeid.

En grundig og vel dokumentert rapport utarbeidet av nasjonalbiblioteket i Slovakia legger til grunn for videre arbeid med utviklingen av digitaliseringssatsingen deres.

samlingen nettsidene