Den internasjonale trekkspillets dag
06. mai 2014
Av: Tor Sæther
 

6. mai er World Accordion Day, noe som feires med arrangementer over hele verden. Førstkommende fredag – 9. mai – markerer også Nasjonalbiblioteket dette med et «konsertkåseri». Her vil plateselskapsdirektør og kanskje vår aller fremste trekkspiller Håvard Svendsrud presentere sine funn i forbindelse med produksjonen av Aksent s to nye utgivelser.

Den ene platen, Gamle danser fra Sør-Odal, ble lansert i mars i år. Her har Svendsrud, sammen med veteranen Rolf Nylend, tatt for seg den i dag ganske ukjente «storgårdsmusikken» fra tiden rundt forrige århundreskiftet, slik denne ble nedtegnet i all sin detaljrikdom av musikeren Gudbrand Bredesen (1833–1922). Dette spesielle materialet har knapt vært spilt på de hundre årene som er gått siden innsamlingen, men det har helt fra 1940-tallet vært bevart i Nasjonalbibliotekets  samlinger (tidligere Universitetsbiblioteket). Og omsider har altså noen brakt det frem i lyset.

Den andre platen, Tribute to Karl Andersen, inneholder Håvard Svendsrud og hans medmusikeres nyinnspillinger av Andersens komposisjoner, samt sjeldne arkivopptak med komponisten selv. Også til denne utgivelsen har Svendsrud funnet deler av materialet i Nasjonalbibliotekets samlinger. Det samme gjelder for øvrig den første platen, Håvard Svendsrud spiller danser i gammel stil av Kåre Korneliussen, som ble grundig presentert under et tilsvarende og godt besøkt arrangement i de samme lokalene ved Nasjonalbiblioteket i fjor høst.

Vi ønsker velkommen til Nasjonalbiblioteket 9. mai. Om arrangementet.  

Samlingen Nettsidene