Bli en del av Læringsdagene 2013
28. mai 2013
Av: Merethe Myrvang
 

Læringsdagene for voksne er en årlig kampanje for å promotere læringstilbydere og -tilbud for voksne. I år gjennomføres Læringsdagene i uke 42-43.

Nasjonalbiblioteket samarbeider om Læringsdagene med Utdanningsdirektoratet, Vox og VOFO, som er hovedansvarlig. Samarbeidsgruppen oppfordrer bibliotekene og andre til å markere Læringdagene 2013 gjennom egne arrangement, og gjerne i form av samarbeidstiltak.

Gratis materiell til Læringsdagene, som plakater, konferansemapper og blokker, kan bestilles hos VOFO. Se Læringsdagenes nettside for mer informasjon.

I 2014 planlegger VOFO sammen med samarbeidsgruppen en stor nasjonal og nordisk konferanse 18. – 20. mai. Denne konferansen kobles til Grunnlovsjubileet, og vil samtidig være hovedarrangementet for Læringsdagene 2014.

samlingen nettsidene