Bibliotekledelse i Norge – klart for Biblioteklederkonferansen 2013
27. oktober 2013
Av: Hilde Ljødal
 

En ny undersøkelse om bibliotekledelse i Norge utført av Ane Landøy vil være et av de aktuelle foredragene på Biblioteklederkonferansen som finner sted 30. -31.oktober på Holmenkollen Park Hotel Rica.

Ane Landøy, Bibliotekleder og Phd-kandidat, Universitetsbiblioteket i Bergen

Bibliotekledelse er et høyst aktuelt tema som stadig er til debatt. Særlig nå i forbindelse med endringer i bibliotekloven og nye forskrifter på høring om kompetansekrav og dispensasjonsordning når det gjelder ansettelse av biblioteksjefer i folk- og fylkesbibliotek. I følge Landøy ser bl.a. ikke biblioteklederne på bibliotekfaglig kompetanse som den viktigste kvalifikasjonen for en biblioteksjef.

Bibliotek er gjennomgående små organisasjoner. I nesten 100 norske kommuner er det mindre enn en hel stilling tilsatt. Hvordan fungerer ledelse der? og hva er felles for ledere av små folkebibliotek og de store universitets- og storbybibliotekene? Dette er noen av spørsmålene Landøy har forsket på og som hun vil fortelle mer om på Biblioteklederkonferansen, hvor over 160 bibliotekledere fra hele landet er representert.

samlingen nettsidene