"Alle språk er morsmål for noen"
21. februar 2014
Av: Marte-Kine Sandengen
 

Det minnet nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein om da hun åpnet Morsmålsdagen 2014 på Litteraturhuset i Oslo, hvor dagen ble feiret med foredrag, debatt og diktopplesning. Den internasjonale morsmålsdagen, initiert av UNESCO, ble markert med en rekke arrangementer over hele landet.

Yahya Hassan leser fra diktdebuten sin som utkom i oktober 2013. Foto: Nasjonalbiblioteket.

– Vi feirer at alle skal kunne bruke sitt morsmål. Vi feirer at Norge har et mangfold av språk. Vi vil synliggjøre at språk både er kommunikasjon og identitet. At språk er forutsetningen for å tilegne seg kunnskap. At språk er opplevelse. At språk er forutsetningen for fortellinger, for litteratur, sa Moe Skarstein under sin åpningstale.

Professor i Norsk som andrespråk og Nordisk språkvitenskap ved UiO Bente Ailin Svendsen.

Alt dette klarte arrangementet på Litteraturhuset i Oslo å adressere. Morsmålsrepresentanter for en rekke ulike språk deltok med foredrag, debatt og kunstneriske innslag. Den danske diktdebutanten Yahya Hassan som slo igjennom med et brak i dansk offentlighet i oktober i fjor, leste fra sin diktsamling Yahya Hassan. Boken er en utilslørt fremstilling av egen barndom i Århus. Han tar et oppgjør med sin egen foreldregenerasjon og religiøs dobbeltmoral i innvandrermiljøet han vokste opp i. I et av diktene Hassan leste, heter det "I skolen må vi ikke tale arabisk. Der hjemme må vi ikke tale dansk". Det var et tema Bente Ailin Svendsen, professor i Norsk som andrespråk og Nordisk språkvitenskap ved UiO, også tok opp i sitt foredrag "Morsmål og andre mål – Morsmålets verdi i hjem og skole". Med henvisning til forskningen tok hun til orde for flerspråklighet i språkopplæringen.

Bort fra medynk

Fra venstre: Veronica Salinas, Yahya Hassan, Inga Juuso og Ali Esbati. Foto Nasjonalbiblioteket.

Ali Esbati, svensk-iransk økonom og politiker ledet en panelsamtal mellom skuespilleren og forfatteren Veronica Salinas, den samiske joikeren Inga Juuso og Yahya Hassan om morsmål, språk og identitet. Både Juuso og Salinas fortalte om sine opplevelser fra å vokse opp med et morsmål som ikke var akseptert. Hassan var mer opptatt av å vri diskusjonen bort fra offerrollen, han ønsket ikke å bade i hverken egen eller publikums medynk og ønsket heller å diskutere hvordan han bruker morsmålet og språket. 

Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein. Foto: Nasjonalbiblioteket.

Måtte budskapet om morsmålet klistre seg fast

For nasjonalbibliotekaren var det viktig å understreke at ivaretakelsen og respekten for det språklige mangfoldet holdes høyt hver dag, ikke bare denne ene dagen.

– Nasjonalbiblioteket tar vare på det som skapes av språk i Norge. Vi ser det derfor som en del av vår oppgave å synliggjøre mangfoldet av språk også utover «år» som markeres, enten det er Språkåret, morsmålsdager eller for den saks skyld Grunnlovsjubileet som vi bidrar til i år, sa Moe Skarstein. 

Organisasjonene som samarbeider om prosjektet “Morsmålsdagen 2014″ er Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), Det flerspråklige bibliotek (DFB), Leser søker bok (LSB) og MultiLing Senter for flerspråklighet. Nasjonalbiblioteket støttet prosjektet med forprosjektmidler i 2013.

Samlingen Nettsidene