80 år siden rasulykken i Loen
11. september 2016

13. september er det 80 år siden rasulykken i Loen, en av de største naturkatastrofene i Norge i moderne tid. 74 mennesker mistet livet i steinraset og den påfølgende flodbølgen.

I Nasjonalbibliotekets samling er ulykkesstedet, redningsarbeidet og den påfølgende begravelsen dokumentert gjennom fotografier, avisartikler, nyhetssendinger på radio og filmreportasjen «Naturkatastofen i Loen» (1936), som var et innslag i Oslo kinematografers filmavis.

Mye av materialet finnes digitalt og kan søkes opp her på nb.no. 

Nordfjord - Loen. Postkort. 1936. Foto: Knud Knudsen. Eier: Nasjonalbiblioteket.

 

Gravplassen. September 1936. Foto: Normanns Kunstforlag. Eier: Nasjonalbiblioteket.

 

Kronprins Olav ved begravelsen 16. september 1936. Foto: Normanns Kunstforlag. Eier: Nasjonalbiblioteket.

 

Loenvann, Ramnefjellet (rasstedet). September 1936. Foto: Widerøe flyveselskap. Eier: Nasjonalbiblioteket.

Filmen, som viser uvanlig sterke bilder, kan du se i sin helhet her.

«Naturkatastrofen i Loen» (1936). Digitalisert av Nasjonalbiblioteket. Eier: Oslo byarkiv/Nasjonalbiblioteket


 
samlingen nettsidene