Nyheter
Nasjonalbiblioteket utlyser prosjekt- og utviklingsmidler til bibliotekene
Nasjonalbiblioteket utlyser prosjekt- og utviklingsmidler til bibliotekene

Nasjonalbiblioteket lyser ut åtte millioner kroner til frie, nyskapende prosjekt- og utviklingstiltak i bibliotekene. I tillegg er 11 millioner kroner satt av til flerårige prosjekter som allerede er iverksatt. Samlet vil nær 20 millioner kroner fordeles til bibliotekene. Søknadsfrist er 19. februar.

Programmet i Nasjonalbiblioteket januar–mars 2016
Programmet i Nasjonalbiblioteket januar–mars 2016

Gjennom konserter, foredrag, utstillinger og nye programserier formidles og aktualiseres norsk kulturhistorie i Nasjonalbiblioteket i vinter. På programmet står gjester som Knut Nærum, Linn Ullmann, Morten Krogvold, Maria Solheim, Ole Robert Sunde og britiske Paul Morley.

SLQ nr. 4 2015: Collection development policy
SLQ nr. 4 2015: Collection development policy

I årets siste nummer av SLQ handler det om samlingsutvikling i nordiske fag- og folkebibliotek. Fra Norge bidrar Lars Egeland med en artikkel fra fagbibliotekenes ståsted, mens Kristin Storvig presenterer Nord-Trøndelags nye modell for litteraturforsyning.

Nasjonalbiblioteket bevilger 24,5 millioner til utvikling i bibliotekene
Nasjonalbiblioteket bevilger 24,5 millioner til utvikling i bibliotekene

Nasjonalbiblioteket har bevilget 24,5 millioner kroner til aktiviteter i bibliotekene og utvikling av bibliotekene som møteplasser.  Til sammen 242 prosjekter er støttet med mellom 15 000 og 2 millioner kroner.

Askepott, juleutstilling, julekonsert og Herborg Kråkevik
Askepott, juleutstilling, julekonsert og Herborg Kråkevik

Herborg Kråkevik og Oddgeir Bruaset snakker om jul i Norge før og nå, og det blir julekonsert med Kvindelige Studenters Sangforening. Tre nøtter til Askepott er restaurert og digitalisert – nå vies filmen et eget seminar. Fortellinger om jul er hentet fram fra forfatterarkivene og stilles ut i hele desember. Nasjonalbiblioteket på Solli plass i Oslo er stedet for alle som ønsker å komme i julestemning.

Nytt nettsted for veiledning i digital kompetanse
Nytt nettsted for veiledning i digital kompetanse

Digidel.no er et resultat av det to årige programmet Digidel 2017, som drives av Kommunal- og moderniseringsdepartmentet (KMD). Programmet skal styrke samarbeidet og øke innsatsen som i dag gjøres av ulike offentlige virksomheter, IKT-næringen og frivillige organisasjoner på området digital kompetanse og deltakelse.

Filmbib – se film med den nye strømmetjenesten for kort- og dokumentarfilm
Filmbib – se film med den nye strømmetjenesten for kort- og dokumentarfilm

Fra 24. november kan alle låntakere ved norske bibliotek se film med den nye strømmetjenesten for kort- og dokumentarfilm, Filmbib. Statsråd Thorhild Widvey vil foreta den offisielle åpningen på Deichmanske Hovedbibliotek. Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre vil være til stede ved åpningen.

Fra stripe til roman – Lene Ask, Øyvind Vågnes, Øyvind Holen, Ola Hegdal
Fra stripe til roman – Lene Ask, Øyvind Vågnes, Øyvind Holen, Ola Hegdal

Tegneserier er utgitt i Norge i mer enn hundre år. Mye av dette materialet finnes i Nasjonalbibliotekets samling. Fredag 13. november kommer tegneserieforfattere og fagpersoner til Nasjonalbiblioteket for å rette et aktuelt blikk mot norsk tegneseriehistorie.

Nordisk «hvithet» og migrasjon
Nordisk «hvithet» og migrasjon

I kjølvannet av debattene rundt flyktningestrømmen og integrering av innvandrere i Norden, møtes amerikanske og nordiske forskere 11. november i Nasjonalbiblioteket for å utforske begrepet «hvithet» sett i lys av utvandringen fra Norden til USA i det 19. og 20. århundre og dagens innvandring til de nordiske land.

Fortidens folkelesning: Dag Solstad leser Olav Duun
Fortidens folkelesning: Dag Solstad leser Olav Duun

Nasjonalbiblioteket vil de kommende årene aktualisere og diskutere norske forfattere som en gang var folkelesning, men som nå har forsvunnet fra vår felles hukommelse. Forfattere og intellektuelle får i oppdrag å lese forfatterskap de har lite kjennskap til fra før. Hva finner en moderne leser i fortidens klassikere? Dag Solstad åpner serien 7. november med et nyskrevet foredrag om Olav Duun. Foredragene utgis også som bøker.

samlingen nettsidene