Nyheter
Nasjonalbiblioteket innfrir overfor bibliotekene
Nasjonalbiblioteket innfrir overfor bibliotekene

Nesten alle landets bibliotek benytter seg av tjenester fra Nasjonalbiblioteket. Det er en gjennomgående høy tilfredshet blant bibliotekene med Nasjonalbibliotekets tilbud og den kontakten de har med institusjonen. Det viser tall fra Nasjonalbibliotekets brukerundersøkelse.

Digital formidling - til og fra ungdom
Digital formidling - til og fra ungdom

Onsdag 19. juni var det premiere på hele 77 digitale fortellinger i Lillestrøm kino. Fortellingene - som er digitale bokomtaler - er laget av elever ved Kjellervolla og Stav ungdomsskole. Det er Skedsmo bibliotek i samarbeid med Ungdomsbøker.no som har satt i gang prosjektet Digital formidling - til og fra ungdom. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Flompostkort i postkortflom
Flompostkort i postkortflom

Flom er ikke noe nytt. Ødeleggende vannmasser har herjet med ujevne mellomrom siden lenge før syndfloden. Men selv om vannet er det samme, har bildene av flom endret seg: fra veggmalerier og mosaikker i bysantinsk kirkekunst, via tresnitt og andre trykkteknikker på papir, til televisjon, flatskjermer og mobiltelefoner. I de første tiårene av det 20. århundre bragte fotografiske postkort en flom av nye bilder.

Nytt lys over latinsk bokkultur i norsk middelalder
Nytt lys over latinsk bokkultur i norsk middelalder

I boken Latin  Manuscripts of Medieval Norway –Studies in Memory of Lilli Gjerløw (redaktør Espen Karlsen) presenteres for første gang et stort antall latinske manuskripter og manuskriptfragmenter fra norsk middelalder. Boken kaster lys over en nesten ukjent tidlig latinsk bokkultur og bokproduksjon i Norge og avdekker at en lokal norsk produksjon av liturgiske bøker kom i gang allerede på 1000-tallet. Dette er tidligere enn hva man inntil nå har kjent til. Boken lanseres i Nasjonalbiblioteket i dag kl. 13.00.

Populære folkebibliotek
Populære folkebibliotek

Innbyggerundersøkelsen som i dag legges fram av DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) viser at folkebibliotekene er den mest populære offentlige tjenesten. Undersøkelsen som består av en innbyggerdel og en brukerdel viser at bibliotekene står sterkt i hele befolkningen og blir satt stor pris på av de som bruker tjenesten.

Åpning av utstillingen "Å bli en stemme. Camilla Collett 1813–1895"
Åpning av utstillingen "Å bli en stemme. Camilla Collett 1813–1895"

På 100 års dagen for innføringen av alminnelig stemmerett i Norge åpnet i dag likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen utstillingen Å bli en stemme. Camilla Collett 1813–1895 i Nasjonalbiblioteket.
– Det er en glede å få være tilstede her i dag, sa en engasjert likestillingsminister under åpningen.

Inga Marte Thorkildsen åpner Collett-utstillingen i Nasjonalbiblioteket
Inga Marte Thorkildsen åpner Collett-utstillingen i Nasjonalbiblioteket

På hundreårsdagen for innføringen av alminnelig stemmerett i Norge åpner likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen utstillingen Å bli en stemme. Camilla Collett 1813–1895 i Nasjonalbiblioteket tirsdag 11. juni kl. 10.00. Årets vinner av kritikerprisen Vigdis Hjorth kommer også, med et svar til Colletts appell fra 1800-tallet.

Prosjekt om konservering av visittkortalbum i Nasjonalbiblioteket
Prosjekt om konservering av visittkortalbum i Nasjonalbiblioteket

Utveksling av visittkort var en viktig sosial aktivitet i tiårene rundt 1900 og kan minne om vår tids Facebook. Med hjelp fra masterstudent Giulia Oretti ved kunstakademiet Brera i Milano har Nasjonalbiblioteket nå konservert et album med slike visittkort.

Språkdetektivene
Språkdetektivene

6B fra Hasle skole i Oslo har levert et av vinnerbidragene i Nasjonalbibiotekets språkkonkurranse. Filmen heter Språkdetektivene, og er ett av nesten 80 innsendte bidrag.
Onsdag 5. juni hadde filmen premiere i Nasjonalbiblioteket.

Perspektiver fra Sør-Afrika: bibliotek, kulturarv og samfunn i endring
Perspektiver fra Sør-Afrika: bibliotek, kulturarv og samfunn i endring

Tirsdag 11. juni holder direktør for bibliotek og informasjonstjenester ved Stellenbosch University, Ellen R. Tise, foredrag i Nasjonalbiblioteket. Hun deler sine perspektiver på kulturarv og bibliotekets samfunnsroller, bl.a. betydningen for livslang læring til støtte for demokrati. Påmeldingsfrist til arrangementet er fredag 7. juni.

samlingen nettsidene