Nyheter
175 år med fotografi
175 år med fotografi

Ordet «daguerreotypi» er ukjent for mange i dag, men for 175 år siden var det et nytt, spennende og viktig ord. Å se «en Daguerreotyp», et «Lysbillede», var en stor begivenhet som førte med seg undring og beundring. Beskrivelsen av den første vellykkede fotografiske fremgangsmåten ble presentert for offentligheten 19. august 1839 i Paris.

Charles Rabot – med hjertet i norske fjell
Charles Rabot – med hjertet i norske fjell

Franskmannen Charles Rabot (1856–1944) gjennomførte en rekke vitenskapelige fjell- og brevandringer på Nordkalotten mot slutten av 1800-tallet. Okstindmassivet i Hemnes kommune var ett av områdene Rabot besøkte, og i helga åpnet Hemnes Turistforening den spektakulære Rabothytta ved brekanten på Okstindan. Også i Nasjonalbiblioteket kan man finne sporene etter Charles Rabot – i det digitale biblioteket finnes mye av korrespondansen Charles Rabot hadde med blant andre Fridtjof Nansen og Roald Amundsen.

«Skaberen af det norske Folkelivsbillede» - Adolph Tidemand
«Skaberen af det norske Folkelivsbillede» - Adolph Tidemand

14. august er det 200 år siden billedkunstneren Adolph Tidemand ble født. I Nasjonalbiblioteket finner du biografier, foto, brev og andre dokumenter som belyser liv og virke til «Skaberen af det norske Folkelivsbillede».

Folkebibliotekstatistikken for 2013: Stabilt bokutlån og flere arrangementer i bibliotekene
Folkebibliotekstatistikken for 2013: Stabilt bokutlån og flere arrangementer i bibliotekene

Utlånet av barnebøker øker. Utlånet av musikk og film synker, det viser bibliotekstatistikken for 2013.

Over Nordsjøen i aeroplan
Over Nordsjøen i aeroplan

30. juli er det hundre år siden Nordsjøen ble krysset med fly for første gang. Flyveren var nordmannen Tryggve Gran (1889–1980) i et selveid lite fransk fly av typen Blériot XI-2 monoplan. Turen fra Scotland like nord for Aberdeen til Reve på Jæren tok fire timer og ti minutter, en avstand på 550 kilometer.

Virkelighet i tegneserier
Virkelighet i tegneserier

Den dokumentariske tegneserien er i vinden for tiden. I løpet av de siste årene har mange av verdens fremste tegneserieskapere utgitt sterke historier fra virkeligheten. Også norske tegneserieskapere har kommet med nyskapende bøker om faktiske hendelser og historiske personer. Du kan lese flere av disse i bokhylla.no.

To tusen mennesker i Alf Prøysens bursdagsselskap
To tusen mennesker i Alf Prøysens bursdagsselskap

Om lag to tusen mennesker deltok da Prøysens 100-årsdag ble feiret på Rudshøgda 23. juli.

Foto: Håvard Hole
Biblioteklandskap i endring – sluttrapport fra Hordaland fylkesbibliotek

Fylkesbiblioteket ønsket i samarbeid med staten og kommunane å utvikle robuste og omstillingsdyktige bibliotek i fylket som tilbyr alle innbyggjarane betre bibliotektenester. Hovedinnhaldet i det treårige prosjektet (2011-2013) har vore kompetanseheving, utvikling av modellar, infrastruktur og stimulering av kreativitet og nytenkning.

En sommerdag på Helgeland
En sommerdag på Helgeland

Nasjonalbiblioteket har satt i gang en nasjonal redningsaksjon for å samle inn, bevare og tilgjengeliggjøre Widerøes flyfotoarkiv. Fotografiene er en viktig kulturhistorisk kilde som viser landskap, bosettingsmønster og næringsliv over hele landet på 50- og 60-tallet. Teksten "En sommerdag på Helgeland" er hentet fra siste nummer av Nasjonalbibliotekets magasin, NB21, hvor Widerøe-prosjektet blir presentert.

Sommerradio på 30-tallet
Sommerradio på 30-tallet

På nb.no har du tilgang til mer enn 2700 radioprogram fra årene 1933-1945. Vi har plukket ut smakebiter fra NRK-arkivet som viser at begrepet sommerradio nok var gjeldende også på 30-tallet.

samlingen nettsidene