Nyheter
Varden på højeste nordlige Maradalstind. Foto: Carl Hall 1887–90. Eier: Nasjonalbiblioteket
Fjellsportpionerene hedres

Gjennom bilder og beretninger løfter Nasjonalbiblioteket fram de viktigste fjellsportpionerene fra forrige århundreskifte i seminaret Fjell og snø – lek og kultur.

Ida Berntsen. Foto: Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket til hele folket

– Jeg er stolt og glad for at disse tre har sagt ja til å være med oss og fortelle historien om Norge slik den finnes i Nasjonalbibliotekets magasiner, sier direktør Aslak Sira Myhre når Nasjonalbiblioteket nå har ansatt nye medarbeidere for å styrke formidlingsarbeidet. Tidligere forlagssjef i Cappelen Damm Ida Berntsen (bildet) blir redaktør for alle Nasjonalbibliotekets utgivelser.

Øyvind Ravna under presentasjonen av "Gjennom Sibir med Nansen". Foto: Jens Petter Kollhøj
Til Sibir i Nansens kjølvann

Øyvind Ravnas bok Gjennom Sibir med Nansen skildrer ekspedisjonen som i 2013 fulgte Fridtjof Nansens rute langs den nordlige sjøveien. Under bokpresentasjonen denne uken ble blant annet tekstmateriale og foto fra Nansens ekspedisjon presentert av Anne Melgård og Guro Tangvald, begge forskningsbibliotekarer i Nasjonalbiblioteket.

Stillbilde fra Arvid Skauges reklamefilm om sykling. Eier: Nasjonalbiblioteket
Sunn på sykkel uten hjelm

"Sykling er snarveien til sunnhet og helse!" heter det i denne ukens perle hentet fra samlingen. Reklamefilmen for sykler er signert Arvid Skauge og Sentralfilm. Denne kan vel muntre opp en 24 sekunders tid nå som våren står for døren og tohjulingen igjen skal tas ut av garasjen og skinne muntert gjennom nabolaget. 

Når natta og dagen er like lange
Når natta og dagen er like lange

Fredag 20. mars er det vårjamdøgn, da er dag og natt like lange overalt på jorda. Frå den dagen vert dagane lengre og nettane kortare på den nordlege halvkula. Denne dagen markerar ofte byrjinga på våren.

Fotografi av aktklasse henta frå Diriks-familiens utklippsbøker.
Diriks-familiens utklippsbøker for no og alltid

Nasjonalbiblioteket har ei stor samling med materiale av høg kulturhistorisk verdi og interesse. Her finn vi mellom anna utklippsbøkene til familien Diriks. Dei tolv store albuma med unikt materiale speglar 1800-talets politiske og kulturelle elite. Diriks-samlinga er òg eit døme på konflikten mellom bruk og bevaring som heftar ved denne typen sårbart materiale. 

Nasjonalbibliotekets bærbare globus er laget i 1860. Foto: Nikolaj Blegvad / Nasjonalbiblioteket
Patent på jordkloden

Lyset speiler seg i det skjøre linstoffet kantet med grønn silke. Vakkert avtegnet er kontinenter og land trykket på stoffet i klare farger. Nasjonalbibliotekets konservatorer Chiara Palandri og Wlodek Witek arbeider med gjennomtenkte bevegelser når de med hanskekledde fingre skal åpne den skjøre gjenstanden vi har foran oss. – John Betts tok patent på denne i 1856, forteller Palandri.

Anne Kristin Lande er tildelt Kari Skjønsberg-prisen
Kari Skjønsberg-prisen til Anne Kristin Lande

Forskningsbibliotekar i Nasjonalbiblioteket Anne Kristin Lande ble fredag 6. mars tildelt Kari Skjønsbergs pris til fremme av forskning om barne- og ungdomslitteratur for sitt mangeårige arbeid med tilrettelegging for og formidling av forskning rundt barne- og ungdomslitteratur.

Kravet som stilles til kvinners utseende er det samme i de to bøkene fra 1961 og 2008. Foto: Evy Andersen
Kravet om skjønnhet

– Smink deg. Slank deg. Vær tiltrekkende. I media er kvinnen et prosjekt som må forbedres. Det er ikke så annerledes enn hva det var for femti år siden, sier journalist Rie Bistrup (83) som skrev skjønnhetsbok i 1961. 8. mars i år er det 100 år siden de første kvinnene i Norge markerte kampen for sine rettigheter på den internasjonale kvinnedagen.

Omslagsbilde fra boken Piker, vin og sang. 50 år med jenter i norsk rock og pop.
Kvinner og sang

Arkivarane i det tidligare visearkivet, dei fleste kvinner, var ivrige bloggarar om det som fantes i arkivet, og på bloggen Visearkivaren finnes eigen tag både for kvinneviser og husmorsongar.

samlingen nettsidene